پاکستان عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خط خون به کابل رسید

- صدای افغان

صدای افغان
7 ماه پیش

پاکستان عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان است

همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که پاکستان عامل اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان است.به گزارش خبرگزاری آوا ، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید: با در نظر داشت تعهداتی که جهانیان به ویژه آمریکا در برابر افغانستان دارد، نیاز است تا دست مداخلۀ پاکستان را در امور افغانستان کوتاه سازد و این کشور را که حامی هراس افگنی است در فهرست سیاه قرار دهد.وی می گوید: ما از تمام دنیا می خواهیم کشورهایی که تروریزم را حمایت می کنند، به ویژه پاکستان تحریم کرده و در فهرست سیاه قرار دهند تا جلوی مداخلۀ این کشور در افغانستان گرفته شود.”در همین حال نمایندگان مردم درمجلس تاکید می ورزند: پیمان امنیتی با آمریکا هیچ سودی برای ثبات و جلوگیری از مداخله های پاکستان نداشت و نیاز است تا این پیمان بازنگری شود.عبیدالله بارکزی، عضو مجلس نمایندگان ارزگان می گوید: پاکستان همواره مداخله های آشکار در افغانستان داشته و امضای این پیمان امنیتی با آمریکا تا کنون سودی به افغانستان نداشته و نیاز است تا این پیمان بازنگری شود.”نمایندگان مردم در مجلس تاکید می ورزند که تا هنگامی که کشورهای حامی افغانستان تعهدات شان را به گونۀ صادقانه عملی نسازند و نیز برای مهار نا امنی ها ، نظامیان افغان را بیشتر تجهیز نکنند، دشوار خواهد بود که افغانستان به ثبات نسبی دست یابد.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

پاکستان

 | 

عامل

 | 

اصلی

 | 

ادامه

 | 

جنگ

 | 

افغانستان

 |