نخستین جلسه وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی برگزار شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خبرگزاری جمهور
یک‌شنبه 29 حوت 1395

نخستین جلسه وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی برگزار شد

نخستین جلسه معرفی رییس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینات منسوبین ارشد قوای دفاعی و امنیتی به ریاست ریاست محمداشرف غنی رییس کشور در ارگ دایر گردید.به گزارش خبرگزاری جمهور،در این جلسه که به منظور تشریح و توضیح اهداف و برنامه های آینده محور این بورد دایر گردید، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، وزرای سکتور دفاعی و امنیتی، امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امینتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد دفاعی و امنیتی و اعضای این بورد نیز حضور داشتند.رییس جمهور کشور، ضمن تشکر از رییس و اعضای بورد، این روز را روز مهم و حساس در تاریخ اصلاحات سکتور دفاعی و امنیتی خواند، و برای رییس و اعضای این بورد در وظایف محوله شان آرزوی موفقیت نمود. آقای غنی، تجمع نخبگان دفاعی و امنیتی را یک اتاق فکر عنوان کرده خاطرنشان ساخت که این اتاق فکر، مسوولیت آوردن اصلاحات لازم در امور اصلاحات سکتور امنیتی و ارتقای افسران ارشد نیروهای دفاعی را به عهده داشته و در زمینه تطبیق و تحقق برنامه های هدفمند و سازنده در امور اصلاحات سکتور امنیتی، از پشتیبانی کامل سیاسی حکومت وحدت ملی برخوردار می باشد.محمد اشرف غنی، دیدگاه های سازنده رئیس و اعضای بورد تعیینات افسران ارشد دفاعی و امنیتی را، که برخواسته از اندوخته ها و تجربۀ سال ها کار آن ها در ساحه امنیتی بوده، در تحقق پلان انکشافی چهارسالۀ نیروهای دفاعی و امنیتی، مهم و ارزنده خواند. این بورد به منظور نهادینه ساختن یک نظام شایسته سالار، نظارت و ارزیابی دقیق و همه جانبه از ترفیع و انفصال افسران بلندرتبه نیروهای دفاعی و امنیتی، مطالعه سیستم دفاعی و امنیتی، تسریع پروسۀ اصلاحات سکتور امنیتی و ارتقای کادر رهبری ارگان های دفاعی و امنیتی ایجاد گردیده است. ایجاد بورد تعیینات افسران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی، یکی از عمده ترین خلاها را در سیاست و نظام تعیینات کادرهای ارشد قوای دفاعی و امنیتی پر می کند. برنامه ایجاد بورد تعیینات، شامل ایجاد نظام جدید گزینش و پرورش کادرها و افسران عالی رتبه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور می باشد.هدف از ایجاد بورد عالی نظارت بر تعیین افسران ارشد ارگان های دفاعی و امنیتی، تهداب گذاری و چارچوب یک سیاست کادری مبنی بر ایجاد یک نظام خاص گزینشی افسران عالی رتبه قوای دفاعی و امنیتی کشور جهت دور نگهداری سکتور امنیتی از گزینش های سلیقه یی، مداخله های سیاسی، حزبی است که باتوجه به اصل شایسته سالاری، دانش نظامی، تجربه، مهارت، فهم تکنیکی و اصل مشارکت ملی استوار می باشد.مسوولیت های اولیه بورد تعیینات، شامل رهبری بورد تعیینات، ارایه مشوره های سازنده به مقام عالی ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات سکتور امنیتی، نظارت بر تحق برنامه رشد مسلکی منسوبین دفاعی و امنیتی و ارایه مشوره های مسلکی در زمینه به مقام عالی ریاست جمهوری، بررسی امور تعیینات منسوبین عالی رتبه ارگان های دفاعی و امنیتی و ارایه طرح ها و نظریات سازنده در عرصه های دفاعی، امنیتی، سیاسی و اصلاحات سکتور امنیتی می باشد.در این جلسه، وزارت های دفاع ملی و امور داخله مکلف گردیدند تا در قسمت وظایف محوله با وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی، همکاری همه جانبه نمایند.خبرگزاری جمهور- کابل

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

نخستین

 | 

جلسه

 | 

وزارت

 | 

دولت

 | 

امور

 | 

اصلاحات

 |