شورای عالی اقتصادی طرح سرمایه‌گذاری برای تولید برق آفتابی ولایت قندهار را تایید کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

خبرگزاری جمهور
یک‌شنبه 29 حوت 1395

شورای عالی اقتصادی طرح سرمایه‌گذاری برای تولید برق آفتابی ولایت قندهار را تایید کرد

در نشست این هفته شورای عالی اقتصادی که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، درباره پروژه ۳۰ میگاوات انرژی برق ولایت قندهار، سرمایه گذاری شرکت بیات پاور، قرارداد بند کجکی دوم بحث و تبادل نظر شد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این جلسه ابتدا، موضوع پروژه ۳۰ میگاوات انرژی برق آفتابی ولایت قندهار از سوی معین وزارت انرژی و آب به جلسه ارائه گردید. اولین بسته پروژه های انرژی قابل تجدید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ۱۰۰ میگاوات برق براساس مصوبۀ ۳۱ کابینه به اعلان گذاشته شده بود.این بسته شامل ۳۰ پروژه در ۲۰ ولایت و تولید انرژی برق به ظرفیت ۶۵ میگاوات از سولر، ۱۴ میگاوات از باد، ۱۳,۵ میگاوات از بایومس (زباله های شهری) ۷,۵ میگاوات از دستگاه های انرژی برق آبی کوچک می باشد.براساس این طرح، هفت کمپنی برای سرمایه گذاری علاقمندی نشان داده اند، که شرایط کمپنی ها و اسناد مورد نظر برای تطبیق این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهاد مالی دو کمپنی جی وی و ۷۷ با حضور دیگر کاندیدان و کمیته تدارکات باز گردید که در نتیجه این دو کمپنی واجد شرایط شناخته شدند.وزارت انرژی و آب از شورای عالی اقتصادی خواست که وجوه حمایتی برای نرخ تعرفه برق، نحوه پرداخت وجوه حمایتی برای کمپنی ها و درخواست کمپنی ها برای ازدیاد ظرفیت های تولید را منظور نماید.قدرت الله دلاوری رییس شرکت برشنا در خصوص موضوع صحبت کرده گفت که شرکت برشنا آماده است که در زمینه همکاری نمایند. داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها اظهار داشت، براساس بررسی های انجام شده در خصوص ظرفیت برق در ولایت قندهار؛ این ولایت ضرورت به انرژی برق بیشتر دارد و خواهان تصویب این طرح گردید. اکلیل حکیمی وزیر مالیه اهمیت این پروژه را برشمرده گفت که باید بررسی بیشتر صورت گیرد که آیا ۱۵ و یا هم ۳۰ میگاوات برق آفتابی می تواند نیازمندی انرژی ولایت قندهار را مرفوع سازد. شماری دیگر از اشتراک کنندهگان نیز در مورد موضوع بحث و نظریات شان را ارائه کردند.در نهایت، طرح سرمایه گذاری برای تولید برق آفتابی ولایت قندهار از سوی شورای اقتصادی در پرنسیپ تأیید شد و خاطرنشان گردید که هر پنج سال باید در خصوص قرارداد این پروژه تجدید نظر صورت گیرد.در بخش دوم، مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها و معین وزارت انرژی و آب، موضوع پیشرفت تحقق مصوبه شماره ۳۲ گزارش کمیته تخنیکی در رابطه به سرمایه گذاری شرکت برق بیات را به جلسه ارائه کردند.براساس این طرح، کمپنی بیات پاور به ارزش ۲۵۰ میلیون دالر طی سه مرحله سرمایه گذاری می نماید که به منظور آغاز فعالیت های خویش با نصب استیشن شماره اول در شبرغان، به تاییدی شورای عالی اقتصادی نیاز دارد. داکترمحمد همایون قیومی گفت که کمپنی های که پیشنهاد سرمایه گذاری نموده اند از وسایل پیشرفته کار می گیرند. قیومی افزود که از میان شرکت های علاقمند، شرکت بیات گروپ قیمت پائین تر را نسبت به شرکت غضنفر پیشنهاد نموده و ما باید قیمت برق را متناسب با گاز در نظر بگیریم. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب در این زمینه گفت، اگر قرارداد این پروژه امضا گردد، کمپنی بیات گروپ می تواند کارش را آغاز نماید.قدرت الله دلاوری رییس شرکت برشنا گفت، در صورتی که این شرکت آماده تولید انرژی برق گردد، شرکت برشنا تسهیلات لازم را برای توزیع انرژی برق برای متقاضیان فراهم خواهد کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت، باید از این پروژه حمایت همه جانبه شود و ما آماده هستیم که این پروژه را در بخش مالی همکاری نماییم.آقای غنی در این خصوص گفت، باید در این مورد تفحص بیشتر انجام شود و حکومت در راستای سرمایه گذاری به ویژه در بخش گاز و برق، ارادۀ دارد و به نتیجۀ کار باورمند است. وی افزود که در قراردادها باید پیش بینی واقعی وجود داشته باشد و اقدامات به گونۀ باشد که برق ارزانتر تولید و عرضه شود.وی تصریح کرد که حکومت در قسمت توزیع زمین برای سرمایه گذاری مشکل ندارد و آماده است که در این زمینه همکاری همه جانبه نماید. در بخش دیگر جلسه، پیشرفت تحقق مصوبۀ ۲۹ گزارش مذاکرات با کمپنی ۷۷ در مورد قراداد بند کجکی دوم مورد بحث قرار گرفت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها و وزارت انرژی و آب در این خصوص وضاحت داد.براساس این طرح، پیشنهاد تخنیکی و مالی بخش دوم بند کجکی بین طرفین نهایی گردیده و جلسات منظم در مورد نهایی سازی مسایل تخنیکی، مالی و حقوقی مسوده اجرایی میان وزارت های انرژی و آب، مالیه، شرکت برشنا، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها، دفتر مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری و کمپنی ۷۷ برگزار گردیده است. در این طرح تصریح گردیده است که در چند بخش کار صورت گرفته است به ویژه تسریع و انسجام کار تیم تخنیکی و ماشینری برای تحقیقات لازم فاز دوم بند کجکی، بازدید ساحه توسط تیم تخنیکی وزارت انرژی و آب و کمپنی ۷۷، آغاز تحقیقات جیوتکنیک بالای پرچاوه و استیشن برق، محیط زیست، ترتیب اسناد توافق نامه اجرایی، ترتیب مسوده خرید برق، حفظ و مراقبت، ترتیب لایحۀ وظایف جهت دیزاین تفصیلی کانال زمینداور، بند موسی قلعه و شیله های بالادست بین بند کجکی رودخانه موسی قلعه و مطالعات تفصیلی نهر سراج.در طرح ارائه شده از شواری عالی اقتصادی خواسته شده است که در مورد تعرفه جدید فروش برق که قبلا از سوی شورای عالی اقتصادی قیمت تعرفه برق را ۵.۵ سنت دالر محاسبه گردیده بود، اکنون وزارت مالیه درخواست نموده که تمام مالیات باید شامل قیمت تعرفه باشد، که به این وجه قیمت تعرفه به ۵.۹ سنت دالر می رسد.همچنان در طرح خواسته شده که کمپنی ۷۷ بهره برداری از پروژه را برای مدت ۲۰ سال محاسبه کرده بود، که بهره برداری استیشن برق موجوده از شروع عقد قرارداد محابسه صورت گرفته است؛ اما برشنا شرکت تصمیم گرفته که بهره برداری استیشن فعلی بعداز ساختمان فاز دوم بند کجکی و آغاز بهره برداری استیشن برق جدید همزمان صورت گیرد که در آن صورت بهره برداری از پروژه به ۲۴ سال می رسد.در این طرح، کمپنی ۷۷ خواسته است که دولت افغانستان تضمین قابل قبول نهادهای مالی و بانک های جهانی را ارائه دهد، همچنان تقاضا نموده که تضمین به شکل نقدی نباشد، بلکه کمپنی کتباً ضمانت به دولت می دهد و ماشینری کمپنی برای ساخت فاز دوم کجی به حیث ضمانت نزد دولت باشد.خلیل صدیق رییس بانک مرکزی در این مورد گفت، بانک ها ضمانت معتبر می باشند و اجناس و امکانات نیز به مثابۀ تضمین تلقی شده می توانند.پس از بحث های هم جانبه و مفصل، رییس جمهور گفت که این قرارداد اجرا شود.خبرگزاری جمهور- کابل

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

شورای

 | 

عالی

 | 

اقتصادی

 | 

طرح

 | 

سرمایه‌گذاری

 | 

برای

 |