کمپاین ویژۀ سه ماهه منع خشونت علیه زنان پایان یاف
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

صدای افغان
دوشنبه 30 حوت 1395

کمپاین ویژۀ سه ماهه منع خشونت علیه زنان پایان یاف

وزارت عدلیه، ۱۶۸۵ برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (۸۶۵.۲۹۸) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید.به گزارش خبرگزاری آوا،وزارت عدلیه، ۱۶۸۵ برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (۸۶۵.۲۹۸) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید. این کمپاین برای سه ماه (جدی تا حوت) در ولایات کابل، بلخ، قندوز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار، برگزار شده بود. کمپاین ویژۀ منع خشونت علیه زنان، برای (۳۷۱۰) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه های آموزشی، برگزار گردیده است. این کمپاین در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره های مساعدت های حقوقی برای شهروندان، آگاهی دهی حقوقی نمود. وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی ها، مساجد، پرورشگاه ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام های کوتاه رادیویی، نشریه ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می کند.

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

کمپاین

 | 

ویژه

 | 

ماهه

 | 

منع

 | 

خشونت

 | 

علیه

 | 

زنان

 |