کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
دوشنبه 30 حوت 1395

کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست، رئیس جمهور غنی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد. قراردادهای منظور شده در نشست شب گذشته در ارگ به قرار ذیل می باشند: خریداری میز، چوکی و سیستم سولر برای مکاتب ۱۲ ولایت کشور، تدارک مواد غذایی تاسیسات صحی وزارت صحت عامه، پروژۀ خدمات مشورتی انکشاف ظرفیت اداره عالی تفتیش، تعدیل قراردادهای امور حفظ و مراقبت و ترمیم جنراتورها و پاورپلانت های قول اردو های ساحوی و مرکز اردوی ملی و تدارک مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری. کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت نظارت از بازسازی بند برق و شبکه توزیعی شهر گرشگ را جهت دریافت بدیل رد کرد. جلسه، ایجاد یک کمیتۀ فوق العاده را جهت تحرک هر چه بیشتر و تسریع روند پروژه های زیربنایی کلیدی مانند پروژه های انرژی، برق، سرک، خطوط آهن و مسکن که از جانب مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها و اداره تدارکات ملی طرح گردید، مورد تایید قرار داد. در این جلسه اداره تدارکات ملی گزارش اجراآت و دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۵ و همچنان چالش های فراراه روند اصلاحات نظام تدارکات را ارائه کرد. رئیس جمهور کشور از ارائه گزارش آن اداره ابراز امتنان نموده اظهار داشت که پس از مطالعۀ گزارش متذکره، هدایات و نظریات خویش را با ادارۀ تدارکات ملی شریک می نماید. در این جلسه محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های مالی و بودجۀ شورای ملی، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

کمیسیون

 | 

تدارکات

 | 

ملی

 | 

پنج

 | 

قرارداد

 | 

ارزش

 |