برخی احزاب نشست های مشورتی رئیس جمهور را تحریم کردند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

«ژن خوب» هم کشف شد!

- پیام آفتاب

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

رازهای پوتین بر ملا شد

- خبرگزاری جمهور

پیام آفتاب
یک‌شنبه 24 ثور 1396

برخی احزاب نشست های مشورتی رئیس جمهور را تحریم کردند

شماری از احزاب و جریان های سیاسی به شمول شورای حراست و ثبات افغانستان می گویند که آنان نشست های مشورتی که پیش از این با رییس جمهور برگزار می کردند را تحریم کرده اند. مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات دلیل این کار را مرموز و بی معنا بودن این نشست ها می گوید. آقای ترشتوال روز شنبه (۲۳ ثور) گفت: در نشست هایی که جنبۀ تبلیغاتی داشتند و نمادین و فاقد متحوا بودند، اعضای رهبری شورای حراست و ثبات از اشتراک در این نشست ها اجتناب کردند. این روزها انتقادها از رهبری حکومت، بار دیگر اوج گرفته اند و فاصله ی احزاب سیاسی و رهبران جهادی با حکومت بیشتر شده است. جبهه ملی نوین نیز که دیگر در نشست های مشورتی با رییس جمهور شرکت نمی کند، می گوید که رییس جمهور راستکار نیست و نشست های مشورتی را تنها برای گزارش دهی برگزار می کند و به مشوره های احزاب سیاسی گوش نمی دهد. انوارالحق احدی، رهبر این جبهه افزود: ما فوق العاده ناراض هستیم از این حکومت. فکر می کنم که این وظیفه ی وجدانی حکومت است که استعفاء بدهد و بگذارد که یک حکومت نو بیاید. شمار دیگری از سیاست گران در کشور، رییس جمهور را یک آدم خودکامه و انحصارگرا می دانند. فتانه اسحاق گیلانی، مسوول اجتماع زنان افغانستان می گوید: رییس جمهور خود را یک آدم دیکتاتور ساخته است و آدمی است که تمام قدرت را به دست خود گرفته است؛ خود را به دامن غرب انداخته است و هیچ برنامه ای برای منافع ملی، برای ختم جنگ و تأمین امنیت افغانستان ندارد. نه تنها رهبران جهادی را ناراحت ساخته، بل تمام مردم افغانستان را ناراحت ساخته است. ریاست جمهوری در پاسخ به این همه نگرانی ها اما می گوید که احزاب سیاسی باید دلایل ناخشودی هایشان را مشخص سازند. دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید دارد که در موارد که رییس جمهور از احزاب سیاسی و دیگر شخصیت ها مشوره گرفته، برمبنای آن تصمیم نیز گرفته است. این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که تا دو سال دیگر عمر حکومت وحدت ملی به پایان می رسد. اما تاکنون انتخابات شورای ملی برگزار نشده است و از برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز خبری نیست.

خبر در سایت اصلی


«ژن خوب» هم کشف شد!

- پیام آفتاب

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر
هشتگ:   

برخی

 | 

احزاب

 | 

نشست

 | 

های

 | 

مشورتی

 | 

رئیس

 | 

جمهور

 |