اعضای مجلس: شرکت برشنا از مردم اخاذی می کند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پیام آفتاب
پنج‌شنبه 28 ثور 1396

اعضای مجلس: شرکت برشنا از مردم اخاذی می کند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان شرکت برشنا را به اخاذی متهم کردند و گفتند که این شرکت پول صرفیۀ زورمندانی که قادر به گردآوری آن نیست را از مردم می گیرد. ناهید فرید می گوید، شرکت برشنا به گونۀ غیرقانون از مردم پول گردآوری می کند. او می گوید، برخی از مردم میترهای مدرن دیجیتالی و قدیمی، انالوگ را هم زمان در منازل شان نصب کرده اند، میترهای دیجیتالی 61 برابر افزایش را نسبت به میترهای قدیمی نشان می دهند که این خود به نوعی فریب و اخاذی از مردم است. او از مجلس می خواهد کمیسیون مواصلات و مخابرات را وظیفه بسپارد تا شرکت برشنا را منحل کرده و وظیفۀ آن را به وزارت انرژی و آب واگذار کند. رمضان بشردوست نیز می گوید، شرکت برشنا در چند ماه اخیر به بهانۀ افزایش نرخ دالر پول صرفیۀ برق را افزایش داده است، در حالی که این شرکت به کشورهای فروشندۀ انرژی برق به افغانستان، پول چند سال را یک جا پرداخت می کند. اما وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا تمام اتهام های نمایندگان مجلس را رد می کند و می گوید، میترهای قدیمی غیرمعیاری هستند. به گفتۀ آقای توحیدی، شرکت برشنا همه ساله قرارداد جدیدی با کشورهای فروشنده می بندد و در پایان سال هم پول آن را به نرخ روز می پردازد. پیش از این باشندگان ولایت های دیگر نیز از افزایش صرفیه های برق شکایت داشتند، اما آنان می گویند، تاکنون هیچ اقدام جدی یی برای حل این مشکلات از سوی حکومت و شرکت برشنا برداشته نشده است.

خبر در سایت اصلی


آنچلوتی سرمربی ناپولی شد

- خبرگزاری جمهور

هشدار جدی به آمریکا

- افغان پی پر
هشتگ:   

اعضای

 | 

مجلس

 | 

شرکت

 | 

برشنا

 | 

مردم

 | 

اخاذی

 |