۲۸ تن از افسران به شمول فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین محکوم به زندان شدند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

صدای افغان
دوشنبه 22 جوزا 1396

۲۸ تن از افسران به شمول فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین محکوم به زندان شدند

جلسه محکمه ابتدائیه قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ارتباط به قضیه المناک حمله تروریستی اول ثور سال ۱۳۹۶، روز دوشنبه (۲۲ جوزا) با حضور داشت متهمان قضیه بطور علنی برگزار شد و در آن ۲۸ تن از افسران به شمول فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین محکوم به زندان شدند.به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرد که در این جلسه تورنجنرال مومند کتوازی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین و بریدجنرال عبدالروف محتاج رئیس ارکان قول اردو به مدت یک، یک سال حبس محکوم به جزا گردیدند.براساس اعلامیه وزارت دفاع ملی حبس این تن از مسئولان قول اردوی ۲۰۹ شاهین مطابق ماده ۲۰۵ قانون اجرات جزایی به تعلیق گذاشته شده است.همچنین دگروال عبدالجمیل آمر انجنیری قول اردو، دگروال عزیزآقا قوماندان گارنیزیون قول اردو، دگرمن عبدالمجید آمر اوپرسیون گارنیزیون و لمری بریدمن عصمت الله قوماندان تولی محافظ گارنیزیون هر کدام به به ۳ سال حبس تنفذی محکوم به جزا شده اند.براساس اعلامیه وزارت دفاع، دگروال فرهاد الله مدیر کشف قول اردو، جگرن رحم علی آمر خدمات قوت های گارنیزیون و غلام نبی بریدمل ضد استخبارات قول اردوی شاهین هر کدام به به ۲ سال حبس تنفذی محکوم شده اند.به همین ترتیب ۱۹ تن دیگر از افسران قول اردوی ۲۰۹ شاهین به دلیل غفلت وظیفوی هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند و ۹ تن دیگر از طرف محکمه بری الذمه شناخته شده و همچنین سارنوال موظف به نسبت عدم موجودیت دلایل ۸ تن دیگر از دعوی خود انصراف داده اند.همچنان ۳ تن از افسران قول اردوی شاهین به نسبت عدم احضاریت در جلسه مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

افسران

 | 

شمول

 | 

فرمانده

 | 

قول

 | 

اردوی

 |