تجاوز و قتل دختر 7 ساله؛ اسماء پس از سه روز به خواب پدرش آمد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
یک‌شنبه 28 جوزا 1396

تجاوز و قتل دختر 7 ساله؛ اسماء پس از سه روز به خواب پدرش آمد

دو نوجوان در قندوز اسماء، دختر هفت سالۀ شیرفروش را به خانه آورده و پس از تجاوز جنسی او را می کشند. پدر یکی از این دو نوجوان از قضیه باخبر شده و جسد اسماء را به دریا می اندازد.این رویداد در ولسوالی خان آباد قندوز به تاریخ ۱۷ جوزا رخ داد و خانوادۀ اسماء هفت ساله سه روز به دنبال دخترشان از این شفاخانه ها به آن خانه می دوند، اما هیچ اثری از کودک شان نمی یابند تا این که سرانجام اسماء به خواب پدرش آمده و به او می گوید که پسران همسایه بر او تجاوز کردند و جسدش را به دریا انداختند.پدر این کودک می گوید، شب را روز نکرد و به دنبال مکانی که دخترش در خواب گفته بود رفت و اسماء کوچک را همان جا یافت.حمید حمیدی، فرمانده پولیس قندوز می گوید، پزشکی قانونی تجاوز جنسی بر این کودک پیش از قتل را ثابت کرده است.به گفتۀ حمیدی، جسد پس از قتل داخل بوری شده و به دریا افگنده شده است.رحیم شاه، پدر اسماء در یکی از مکتب های روستاهای کهنه قلعۀ خان آباد آموزگار است. او از نهادهای مسؤول خواهان عدالت در مورد قتل دختر خردسالش است.منبع: سلام وطندار

خبر در سایت اصلی


باختگان قاعده بازی

- افغان پی پر
هشتگ:   

تجاوز

 | 

قتل

 | 

دختر

 | 

ساله

 | 

اسماء

 | 

روز

 |