مقام های امنیتی تعلیق شده، حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

آنچلوتی سرمربی ناپولی شد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نشست ترامپ-کیم در خطر است

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

خبرگزاری جمهور
یک‌شنبه 28 جوزا 1396

مقام های امنیتی تعلیق شده، حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند

دادستانی کل کشور می گویند که وظایف گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون و حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل، تعلیق شده و آنان حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند.دادستانی کل در حالی این اظهارات را مطرح می کند که بر بنیاد گزارش ها، گل نبی احمدزی هنوزهم در محل کارش حضور یافته و از امکانات دولتی استفاده می کند.جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفت، تحقیقات دادستانی کل در مورد پرونده های کسانی که تظاهرات معترضان را به خشونت کشانیده اند به شدت جریان دارد.سخنگوی دادستانی کل به صراحت اعلام کرد که تحقیقات این نهاد شامل نظامیان و غیرنظامیان می شود، آنانی که حتی در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفته اند، در صورت شناسایی جرم آن ها، مورد پیگرد قرار میگیرند.بر بنیاد گفته های دادستانی کل، بررسی این تحقیقات تنها شامل مظنونین نهادهای امنیتی نخواهد بود، بلکه در صورتی که طرف دیگری در مظاهره آمده اند، مطابق به اسناد و شواهد، با این عده افراد برخورد قانونی انجام می شود.دادستانی کل اعلام کرد که پیشرفت های خوبی در پرونده های مظاهرکنندگان صورت گرفته و در آینده نزدیک، روشن خواهد شد.این در حالی است که دادستانی کل در پیوند به خشونت کشیده شدن تظاهرات معترضین در کابل، وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآمد و تحقیقات این نهاد برای بررسی های بیشتری این موضوع، در حال جریان است.وحید فرزان خبرگزاری جمهور دادستانی کل:مقام های امنیتی تعلیق شده، حق استفاده از امکانات دولتی را ندارنددادستانی کل کشور می گویند که وظایف گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون و حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل، تعلیق شده و آنان حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند.دادستانی کل در حالی این اظهارات را مطرح می کند که بر بنیاد گزارش ها، گل نبی احمدزی هنوزهم در محل کارش حضور یافته و از امکانات دولتی استفاده می کند.جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفت، تحقیقات دادستانی کل در مورد پرونده های کسانی که تظاهرات معترضان را به خشونت کشانیده اند به شدت جریان دارد.سخنگوی دادستانی کل به صراحت اعلام کرد که تحقیقات این نهاد شامل نظامیان و غیرنظامیان می شود، آنانی که حتی در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفته اند، در صورت شناسایی جرم آن ها، مورد پیگرد قرار میگیرند.بر بنیاد گفته های دادستانی کل، بررسی این تحقیقات تنها شامل مظنونین نهادهای امنیتی نخواهد بود، بلکه در صورتی که طرف دیگری در مظاهره آمده اند، مطابق به اسناد و شواهد، با این عده افراد برخورد قانونی انجام می شود.دادستانی کل اعلام کرد که پیشرفت های خوبی در پرونده های مظاهرکنندگان صورت گرفته و در آینده نزدیک، روشن خواهد شد.این در حالی است که دادستانی کل در پیوند به خشونت کشیده شدن تظاهرات معترضین در کابل، وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآمد و تحقیقات این نهاد برای بررسی های بیشتری این موضوع، در حال جریان است.وحید فرزان خبرگزاری جمهور

خبر در سایت اصلی


آنچلوتی سرمربی ناپولی شد

- خبرگزاری جمهور

هشدار جدی به آمریکا

- افغان پی پر
هشتگ:   

مقام

 | 

های

 | 

امنیتی

 | 

تعلیق

 | 

شده

 | 

استفاده

 |