پرواز طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی کشورهای خارجی در قلمرو افغانستان قانونمند می شود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
دوشنبه 29 جوزا 1396

پرواز طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی کشورهای خارجی در قلمرو افغانستان قانونمند می شود

با تایید کمیته قوانین کابینه دولت، مقرره پرواز طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی کشورهای خارجی در قلمرو هوایی افغانستان تبدیل به قانون شد.به گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش؛ معاون رییس جمهور و رئیس کمیته قوانین، تصریح کرد: این قانون به منظور تنظیم پرواز طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی کشورهای خارجی و جلوگیری از پرواز طیاره و هلیکوپترهای نظامی دول خارجی بدون اجازه قبلی، به هدف تأمین امنیت ملی، در بیست ودو ماده تهیه و تنظیم شده است. این طرح ازجانب اعضای جلسه کمیته قوانین به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و پشنهادهای اصلاحی اعضای جلسه، سرانجام طرح یاد شده در پرنسیب تأیید گردیدبر اساس فیصله کمیته قوانین، یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت ارگان های ذی ربط نظرات اصلاحی را در متن طرح تنظیم نماید که پس از بررسی مجدد در شورای امنیت ملی برای تأیید نهایی باید به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه گردد.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

پرواز

 | 

طیاره

 | 

هلیکوپترهای

 | 

نظامی

 | 

کشورهای

 |