حزب رئیس جمهوری فرانسه اکثریّت مطلق را در مجلس ملّی کسب کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

پیام آفتاب
دوشنبه 29 جوزا 1396

حزب رئیس جمهوری فرانسه اکثریّت مطلق را در مجلس ملّی کسب کرد

رادیو فرانسه گفت: براساس نتایج کلی، این جنبش به تنهایی ۳۱۱ کرسی و همراه با متحد خود جنبش دموکرات مودِم ۳۵۵ کرسی را بدست آورده است. مجلس فرانسه در مجموع دارای ۵۷۷ کرسی نمایندگی دارد. جنبش جمهوری در حرکت یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه توسط مکرون پایه گذاری شده است. این نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه است که یک نیروی سیاسی به اکثریّتی چنین گسترده در مجلس دست می یابد. تمامی نیروها و از جمله احزاب سنتی و پرسابقهٔ چپ و راست حضور کمرنگی در مجلس آینده خواهند داشت و برخی از آنان با شمار اندک نماینده به حاشیه رانده خواهند شد. در دور دوّم انتخابات پارلمانی تنها ۴۳٬۴ در صد دارندگانِ شرایط رای دهی شرکت کردند. پیروزی نامزدهای طرفدار امانوئل مکرون و دولت او و دست یافتن آنان به اکثریّت چشمگیر و گسترده ای در مجلس ملّی آیندهٔ فرانسه، پس از مرحلهٔ اول انتخابات پارلمانی و بر پایهٔ نتایج بدست آمده، غیرقابل احتراز بود. نتایج مرحلهٔ دوم با این حال به گستردگی برخی پیش بینی های صورت گرفته نیست. شماری از ارزیابی ها از حضور نمایندگان بیشتری از جنبش جمهوری در حرکت در مجلس ملّی حکایت می کرد. پیروزی طرفداران رئیس جمهوری علیرغم آنکه به میزان پیش بینی های صورت گرفته نیست، جای اندکی برای نیروهای مخالف باقی می گذارد. نمایندگان عضو جنبش جمهوری در حرکت و متحد آن جنبش دموکرات ۶۲ درصدِ کرسی های مجلس ملّی آینده را در اختیار خواهند داشت. حزب سوسیالیست فرانسه که تا پیش از رای گیری اخیر اکثریّت کرسی های مجلس ملّی را در اختیار داشت، با پیروزی تنها ۴۹ نامزد خود، بازندهٔ اصلی این انتخابات است. در حالیکه در مرحلهٔ دوّم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ نامزدهای این حزب در ۴۱۶ حوزه حاضر بودند، در رای گیری امسال تنها ۶۵ تن از آنان به دور دوّم راه یافتند. حزب راست گرای جمهوری خواهان نیز که تا پیش از سال ۲۰۱۲، با پیروزی در انتخابات مجلس ملّی، سنا و ریاست جمهوری به مدت ده سال اختیار کلیهٔ نهادهای سیاسی را در دست گرفته بود و پیش از انتخابات اخیر با کنترل مجلس سنا و تشکیل اقلیّت نیرومند در مجلس ملّی، امیّد فراوان به بازیافتن قدرت داشت، تنها ۱۰۱ کرسی در مجلس بدست می آورد. حزب میانه روی اتحادیهٔ دموکرات ها و مستقل ها که همواره متحدِ جمهوری خواهان بوده است نیز ۱۷ کرسی بدست می آورد. این دو نیرو که در ائتلاف با یکدیگر رؤیای فتح الیزه را از دست داده و به فکر بدست آوردنِ اکثریّت پارلمانی افتاده بودند، رویاهای خویش را این بار نیز نقش بر آب دیدند. حزب راست افراطی جبههٔ ملّی که رهبر و نامزد آن مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوّم راه یافت، اینک تنها ۸ کرسی در مجلس بدست می آورد. هر چند رهبر این حزب برای نخستین بار به مجلس راه می یابد و تنی از همراهان سیاسی را در کنار خود می بیند، امّا نمی تواند یک گروه پارلمانی مستقل تشکیل دهد. به این منظور کسب حداقل ۱۵ کرسی ضروری است. جنبش رادیکال چپ، فرانسهٔ نافرمان ، نیز که با گردهم آوردن سرخوردگان از حزب سوسیالیست و دیگر شهروندانِ خشم زده امیّدِ فراوان به فتحِ خانهٔ ملّت بسته بود، با گروهی متشکل از ۱۹ نماینده بدان گام می گذارد. حزب کمونیست فرانسه که در بسیاری حوزه ها به نوعی توافق با فرانسهٔ نافرمان دست یافته بود، در مجلس آینده ۱۱ نماینده خواهد داشت. کسب چنین اکثریّتی تصویب قوانین لازم به منظور اجرای وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری را آسان و بی مخاطره می کند، امّا مسئولیّت کامل نتایج و عواقب آن را نیز بر دوش وی و جنبش او می گذارد. این تسلط از آنجا که دیگر نیروهای سیاسی را از نفوذ کارآ در کار قانون گذاری محروم می کند، آنان را ناگزیر به حمایت از نیروهای اجتماعیِ خارج از مجلس وامی دارد. از همین روست که بسیاری از حال کسب چنین اکثریّتی را تنها شکست احزاب مخالف نمی دانند، بلکه آنرا تهدیدی علیهٔ دموکراسی و کارکرد متعارف نهادهای سیاسی نیز تلقی می کنند. با این حال، مجلس تازه برآمده از آراء شهروندان و آئینهٔ انتخاب و ارادهٔ سیاسی آنان است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، وعده کرده است حضور و فرصت بیان گرایش های گوناگون در مجلس را تقویت کند. این هدف با تغییر نظام انتخاباتی، که در حال حاضر دو مرحله ای برپایهٔ اکثریّت حوزه ای است، به اجرا گذاشته خواهد شد. تخصیص شماری از کرسی ها به نمایندگانی که با رای نسبی شهروندان برگزیده می شوند، تأمین می شود. در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی، ژان کریستف کامبادلیس، دبیر اوّل حزب سوسیالیست، اعلام کرد که از رهبری حزب کناره گیری می کند و یک مدیریّت شورائی موقتاً ادارهٔ حزب را بر عهده می گیرد. دبیر حزب جمهوری خواهان و مسئول انتخابات این حزب، فرانسوا باروئن، با تبریک به رئیس جمهوری و اعتراف به شکست حزب تحت ادارهٔ خود، اعلام کرد که بازسازی این نیروی سیاسی ضروری است. مارین لوپن، علیرغم شمار اندک نمایندگان حزب خود در مجلس ملّی، از نتایج بدست آمده ابراز خرسندی کرد و گفت امانوئل ماکرون در کشور در اقلیّت قرار دارد و جبههٔ ملّی، تنها نیروی واقعی مخالف در برابر اوست ! ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش فرانسهٔ نا فرمان که خود به مجلس راه یافته و در مجموع ۱۹ کرسی را از آنِ نیروی سیاسی خود کرده است، از امکان تشکیل یک گروه سیاسی مستقل در مجلس به نام این جنبش ابراز خرسندی کرد و وعده داد در برابر هر اقدامی برای از میان بردن حقوق اجتماعی بدست آمده مقاومت کند. نخست وزیر فرانسه نیز در واکنش به پایان روند رای گیری و اعلام نتایج آن گفت شهروندان فرانسه انتخاب خود را برای به اجرا گذاشتن اصلاحات نشان دادند. دولت به نظرِ کلیهٔ نمایندگان احترام می گذارد و نگرش آنان را مورد توجه قرار می دهد.

خبر در سایت اصلی


باختگان قاعده بازی

- افغان پی پر
هشتگ:   

حزب

 | 

رئیس

 | 

جمهوری

 | 

فرانسه

 | 

اکثریّت

 | 

مطلق

 |