حکومت نمایندگان منتقد خودش در مجلس را تهدید کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

رازهای پوتین بر ملا شد

- خبرگزاری جمهور

خبرگزاری جمهور
دوشنبه 29 جوزا 1396

حکومت نمایندگان منتقد خودش در مجلس را تهدید کرد

برخی اعضای مجلس نمایندگان می گویند که از سوی برخی حلقات حکومت تهدید شده اند که در داخل تالار در مخالفت با حکومت موضع نگیرند وگرنه برای شان دوسیه/ پرونده جرمی درست خواهد شد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این نمایندگان مجلس از این برخورد حکومت انتقاد کرده و می گویند که حکومت در تلاش است تا صدای مردم را در گلویش خفه کند.جعفر مهدوی یک عضو مجلس نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از این برخورد حکومت گفت: وکلای که در مخالفت با موقف حکومت در مجلس ابراز نظر می کنند تهدید شده اند که یا سکوت کنند و یا برای شان دوسیه ساخته می شود .آقای مهدوی افزود که حکومت با این شیوه برخورد خود دیکتاتوری محض را در پیش گرفته است.به گفته او، انتقاد از عملکرد حکومت در مبارزه با طالبان و داعش و یا احتمال تقویت داعش از سوی برخی حلقاتی در حکومت، نباید سبب شود که صدای مردم در گلو خفه گردد.محمد عارف رحمانی یک عضو دیگر مجلس نیز گفت: مجلس به دلیل عدم استفاده از صلاحیت های قانونی خود به شکایت خانه تبدیل شده است؛ شکایت از نا امنی، شکایت از فساد، شکایت از دزدی های قانونی و دموکراتیک حکومت توسط کمیته تدارکات ملی؛ اما حکومت می خواهد این صدا ها را هم خفه کند .آقای رحمانی بیان داشت که قضیه از دوسیه سازی گذشته است؛ حد اقل ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتقاد از حکومت هزینه می پردازند.به گفته وی، حکومت رسماً نمایندگان منتقدش را تهدید کرده که از ادامه انتقادهای شان از حکومت خود داری کنند.این نمایندگان مجلس تاکید دارند که انتقاد برای اصلاح حکومت و سازندگی کشور بوده و جزو از مولفه های دولت های دموکراتیک است.به گفته آنان، دولت های دیکتاتوری به اتباع شان اجازه نمی دهند که انتقادات شان را مطرح کنند.این در حالی است که پیش از این نیز برخی مقام های حکومت گفته اند که پراگندگی و نبود اجماع سیاسی در بسیاری موارد ضربه جبران نا پذیر به عملکردهای حکومت می گذارد.از سوی هم، گفته می شود که حکومت با تشویق برخی نمایندگان مجلس در تلاش است تا همصدایی را در موضوعات مختلف به ویژه در حمایت از حکومت و دولت افغانستان در داخل تالار مجلس ایجاد کند.این تلاش ها در برخی مواقع به وضوح در موقف گیری های نمایندگان مجلس مشاهده می شود.عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور

خبر در سایت اصلی


«ژن خوب» هم کشف شد!

- پیام آفتاب

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر
هشتگ:   

حکومت

 | 

نمایندگان

 | 

منتقد

 | 

خودش

 | 

مجلس

 | 

تهدید

 |