کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۱.۴ میلیارد افغانی را تایید کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

رازهای پوتین بر ملا شد

- خبرگزاری جمهور

خبرگزاری جمهور
دوشنبه 29 جوزا 1396

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۱.۴ میلیارد افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه این هفته خود ۱۰ قرارداد به شمول ۴ پروژه سرک سازی در شهر کابل به ارزش مجموعی ۱.۴ میلیارد افغانی را تایید کرد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این جلسه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور، صبح امروز دوشنبه (۲۹ جوزا) در ارگ برگزار شد. در این جلسه ۱۰ قرارداد به شمول ۴ پروژه سرک سازی در شهر کابل تایید شد.قراردادهای تایید شده قرار ذیل است: ساخت و قیرریزی سرک های پروان سوم، چهارراه تنظیف الی چهار راه لب جر، چهار راه پنجصد فامیلی و سرک لیسه مریم الی خشت هوختیف مربوط شهرداری کابل؛ اعمار و بازسازی کانال های لقی، شهروان و سیاه آب تخار مربوط وزارت انرژی و آب؛ استخدام شرکت مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش مربوط وزارت فواید عامه؛ خدمات حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی؛ پروژه حفظ و مراقبت سیستم رادار مزار شریف مربوط اداره هوانوردی ملکی؛ ۱۹۱ قلم پرزه جات وسایط نقلیه مربوط وزارت امور داخله؛ تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت؛ پروژه برنامه آگاهی عامه مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.کمیسیون تدارکات ملی همچنان روی موضوعات آغاز کار طبقه بندی شرکت ها به کته گوری های مختلف ظرفیتی، مساعد ساختن فرصت سهمگیری بیشتر شرکت های کوچک و متوسط در تدارکات و ارجحیت دادن به شرکت های که متعلق به خانم های تجارت پیشه اند، زمینه سازی برای سرمایه گذاری داخلی در سکتور ساختمانی و مالکیت ذینفع شرکت ها، بحث نمود.در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها، مسئوولین اداره تدارکات ملی و ناظرین کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان نیز اشتراک داشتند.خبرگزاری جمهور- کابل

خبر در سایت اصلی


«ژن خوب» هم کشف شد!

- پیام آفتاب

غزنه؛ دور از چشم همه

- افغان پی پر
هشتگ:   

کمیسیون

 | 

تدارکات

 | 

ملی

 | 

قرارداد

 | 

ارزش

 |