تعداد زیادی از کارمندان نهادهای مدنی، معاشات خویش را دریافت نکرده اند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
دوشنبه 29 جوزا 1396

تعداد زیادی از کارمندان نهادهای مدنی، معاشات خویش را دریافت نکرده اند

بدون نهادهای جامعه مدنی فعال، نظام مردم سالار به وجود نخواهد آمد، پس دولت باید از طریق میکانیزم های مشخص نهادهای جامعه مدنی را تقویت نماید.به گزارش خبرگزاری آوا ، محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور کشور شام روز گذشته در دیداری با اعضای نهادهای جامعه مدنی، نگرانی ها، مشکلات و پیشنهادات آنان را در رابطه با اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور استماع کرد.در این دیدار که در ارگ انجام شد، راز محمد دلیلی، آمنه مایار، سید اکرام افضلی و عبدالله احمدی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند .راز محمد دلیلی، جامعه مدنی را منحیث پل ارتباطی میان مردم و دولت دانسته و نقش جامعه مدنی را در کاهش فاصله کنونی میان دولت و مردم مهم خوانده، گفت: اکثریت اعضای جامعه مدنی بخاطر این در انتخابات از شما حمایت کردند که شما با داشتن افکار جدید می خواهید شکل سنتی حکومتداری را در افغانستان تغییر داده و اساسات دولت داری مدرن را بر بنیاد معیارهای معاصر بگذارید.وی گفت: اکنون زمان مصلحت نیست، بلکه زمان اقدام عملی می باشد. باید برای خاتمه بخشیدن به انارشی، زورگویی، فساد و تعصبات قومی، گام های عملی بردارید که با این کار اعتماد مردم بالای حکومت بیشتر خواهد شد.دلیلی افزود: جامعه مدنی تلاش کرد تا بالای معترضان فشار وارد نماید که خیمه های تحصن را بردارند، اما حالا وظیفه حکومت است که سرک ها و راه هایی را که زورمندان بسته اند، باز نماید.آمنه مایار در صحبت هایش، نقش و توانایی مدیریتی زنان را در عرصه های مختلف مهم خواند و خواهان توجه بیشتر دولت به قشر زنان گردید.وی خاطرنشان کرد: مردم دیگر از جنگ و وضعیت بحرانی خسته شده اند، قربانیان اصلی مشکلات کنونی زنان و اطفال می باشند و زنان از این بیشتر نمی خواهند فرزندان شان قربانی شوند.مایار افزود: ما باید پیام واضح به دنیا بدهیم که هیچ فردی نمی تواند ما را بنام قوم، زبان و سمت از هم جدا سازد. وی بر تفکیک میان افراد صادق و جنایت کار تاکید کرد.سپس سید اکرام افضلی صحبت نمود و مشکلات شهریان کابل را مشکل تمام افغانستان خواند و ریشه مشکلات را کنفرانس بن دانست که نارضایتی مردم از همانجا آغاز گردید و به خواست های مردم پاسخ ارائه نشد.وی افزود: یکی از عوامل نارضایتی مردم این است که توقعات آنان زیاد شده است، نه صدای شان شنیده شده و نه هم کسی نمایندگی درست از آنان کرده است.اکرام افضلی، ایجاد شفافیت در کمیسیون تدارکات ملی را مورد ستایش قرار داد و پیشنهاد کرد که برای جامعه مدنی در عرصه نظارت از اجراآت حکومت نقش داده شود و از اعضای جامعه مدنی یک کمیسیونی ایجاد گردد که کارکردهای حکومت را نظارت کند و بعداً برای مردم معلومات واقعی را ارائه نماید تا مردم شکار دروغ و شایعات نشوند.افضلی بااشاره به مشکلات مالی نهادهای جامعه مدنی گفت: تا هنوز تعداد زیادی از کارمندان این نهادها معاشات خویش را دریافت نکرده اند.وی افزود: ما بدون نهادهای جامعه مدنی فعال، نظام مردم سالار داشته نمی توانیم، پس باید دولت از طریق میکانیزم های مشخص نهادهای جامعه مدنی را تقویت نماید.عبدالله احمدی در صحبت هایش، بیکاری، فساد اداری، زورگویی و عدم تطبیق قانون را عوامل مهم افزایش خشونت ها دانست و خواستار رفع مشکلات بیکاری، بهبود زندگی مردم دهات و تطبیق قانون گردید.احمدی افزود: برای ایجاد حس باورمندی میان حکومت و مردم نیاز است تا حکومت در مورد رویداد چهارشنبه سیاه و سایر رویدادهای مشابه، برای مردم معلومات دقیق با جزئیات ارائه نماید.وی افزود: آنانی که بالای مظاهره کنندگان شلیک کرده اند، باید شناسایی و مجازات شوند و همچنان اگر مظاهره کنندگان سلاح داشته اند، آنان نیز باید مجازات شوند.عبدالله احمدی گفت: یگانه راه تغییرات در نظام، روش های دموکراتیک و قانونی می باشند و بر فراهم نمودن زمینه ها برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تاکید کرد.رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست و پیشنهادات آنان، ضمن تشکری از اعضای نهادهای جامعه مدنی که به صراحت تمام، نگرانی های خویش را با وی شریک ساختند، گفت که ما از چهل سال گذشته بدینسو در درد و رنج قرار داریم و به عوض اینکه بحران متذکره خاتمه یابد، به بحران های دوامدار دچار می شویم. اگر ما درد و اندوه چهل ساله را درک نکنیم، وضعیت کنونی را نیز درک نمی توانیم.رئیس جمهور افزود: زمانی که رئیس پوهنتون کابل بودم، خواست تمام استادان و محصلین این بود که این پوهنتون دیوار ندارد. اما من در چهار ماه نخست پوهنتون کابل را دیوار کردم، مردم این کار مرا مسخره کردند و گفتند که از پوهنتون گوانتانامو ساخته است، بسیاری از کار های من شاید به مسخره گرفته شود، اما من مطمئن هستم که مردم روزی برای من دعا خواهند کرد.رئیس جمهور کشور گفت: در اینجا به بحث ملی و فرهنگ گوش دادن به همدیگر شدیداً نیاز است. در جامعه به حرف های همدیگر به هدفی گوش داده می شود که چگونه آنرا رد نمایند.وی افزود که در ده روز گذشته با سه هزار هموطن خویش از اقشار مختلف دیدار داشتم و این بحث ملی، سراسری می شود و با تمام اقشار جامعه دیدار خواهم کرد. بزودی در یک اجتماع دو الی چهار هزار نفری پلان امنیتی برای کابل و تمام کشور را اعلام خواهم کرد و به حمایت همین اجماع ملی، آنرا تطبیق خواهم نمود.رئیس جمهور غنی گفت: برای من سه قشر افغانستان رای داده است، من در اینجا بر اساس رای زنان، جوانان و مردم بی بضاعت آمده ام و با هیچ فردی مناسبات ندارم. وی افزود: دشمنان افغانستان یک دولت قوی نمی خواهند. برای جامعه قوی افغانستان یک دولت قوی نیاز است و وعده می کنم که تمام سرک های مسدود شده کابل را دوباره باز می نمایم، اما شما باید در کنار من ایستاده شوید.محمد اشرف غنی، بر ضرورت ایجاد یک گفتمان اقتصادی در جامعه تاکید کرده، گفت: زمانی که رئیس جمهور شدم، آیا شما این تصور را داشتید که اگر راه تورخم مسدود گردد، مردم در کابل نان پیدا می توانند؟ من دو سال بالای ایجاد روابط با آسیای میانه کار کردم، زمانی که دروازه تورخم برای بیشتر از یک ماه مسدود گردید، بالای ما یک فیصد هم تاثیر نکرد، این استقلالیت و رفاه اقتصادی ما را به اثبات می رساند.وی افزود که تمام سران کشورهای آسیای میانه برایم گفتند که پیشرفت کشورهای ما به افغانستان گره خورده است و تمام ما بسوی آسیای جنوبی در حرکت هستیم.رئیس جمهور با اطمینان گفت که آینده افغانستان روشن است و از اقتصاد خیالی و بی بنیاد، به سوی یک اقتصاد بنیادی در حرکت هستیم. وی افزود: با وجود این شرایط دشوار، رشد اقتصادی ما سه اعشاریه شش فیصد تخمین شده است.رئیس جمهور غنی تصریح کرد: دو سال قبل بقای نظام مطرح بود، همه صدای سقوط را بلند می کردند، آیا کسی این را می گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما کشور را حفاظت می کنند؟ بحث ها در میزهای مدور را به یاد بیاورید، جهان در حال فرار از افغانستان بود، آیا کسی تخمین می کرد که ما از کنفرانس های وارسا و بروکسل بیشتر از ۱۵ میلیارد دالر بدست آورده می توانیم؟ دشمن این موفقیت ها را تحمل نمی تواند.رئیس جمهور، برعلاوۀ انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی، بر انتقال فرهنگی نیز اشاره کرده گفت: در دو سال گذشته، اداره کشور را با گماشتن جوانان، شش سال جوانتر ساختم. برای من اداره ای به میراث مانده بود که فرهنگ خدمت در آن وجود نداشت و فرهنگ زور، امتیاز و فساد در آن حاکم است، باید این فرهنگ سیاسی تغییر نماید و این ها را به فرهنگ وطن دوستی و خدمت مبدل می سازم.رئیس جمهور غنی این موضوع را که گویا یک قوم در حکومت حاکم است، گفت: بیایید از سفارت خانه ها گرفته تا قونسلگری ها، وزارت خانه ها و ادارات مستقل حساب نمایید که کی ها در قدرت اند. تعادل باید مراعات گردد و حق هیچ کسی باید تلف نشود.رئیس جمهور تاکید کرد: وحدت ملی ما زیر حمله دشمنان قرار دارد. وحدت ملی را حفظ کنید و مردم را ناامید نسازید، زیرا این جنگ افغانستان نه، بلکه جنگ بالای افغانستان است. شبکه های جهانی تروریستی و ده ها شبکه اقتصاد جرمی در تلاش اند تا افغانستان جای پای در افغانستان برای شان پیدا کنند و از این طریق به جنایات شان ادامه دهند.رئیس جمهور کشور گفت: ما شورا های عالی را ایجاد کرده ایم، در این شورا ها مسئولان به صورت آزادانه ابراز نظر می کنند و تصامیم به صورت جمعی اتخاذ می گردد. من تعهد کرده بودم که در ریاست جمهوری نهادهای بنیادی ایجاد شود و تصمیم باید شخصی، قومی و سمتی نباشد، بلکه همین نهاد ها تصمیم گیرنده باشند. من تنها بحث های این شورا ها را جمع بندی می کنم و برای هر کس حق ابراز نظر داده است. وی از نهادهای جامعه مدنی خواست تا نماینده های خود را معرفی کنند تا در شورا های متذکره سهم گرفته و از فعالیت های آن نظارت کنند.رئیس جمهور غنی، بر انکشاف متوازن در تمام عرصه ها تاکید کرده گفت: ولسوالی های جنوب کابل از ولسوالی های ولایت پکتیکا بیشتر محروم اند. همچنان در شهر کابل نواحی ای وجود دارند که سرک قیرریزی شده ندارند. شما باید نقش تانرا در مسایل ملی واضح سازید.وی افزود: نهاد های جامعه مدنی باید از متن جامعه برخاسته باشند، به کمک خارجی متکی نباشد، کارهای خویش را به گونه رضا کارانه انجام دهند و زمانی که حکومت در راستای حاکمیت قانون و در مقابل زورمندان گام بر می دارد، باید از آن پشتیبانی کنند.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

تعداد

 | 

زیادی

 | 

کارمندان

 | 

نهادهای

 | 

مدنی

 | 

معاشات

 |