امریکا در بخش اعمار و بازسازی محابس و توقیف‌خانه‌ها با افغانستان همکاری می کند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خبرگزاری جمهور
دوشنبه 19 سرطان 1396

امریکا در بخش اعمار و بازسازی محابس و توقیف‌خانه‌ها با افغانستان همکاری می کند

وزارت امور داخله می گوید که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در بخش اعمار و بازسازی محابس و توقیف خانه های کشور با ریاست عمومی محابس افغانستان کمک می کند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امورداخله روز گذشته (دوشنبه ۱۹ سرطان ) با معین بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دیدار کرد.آقای کوهستانی در این دیدار ضمن قدر دانی از حمایت و همکاری های وزارت خارجه امریکا برای محابس افغانستان، افزود، دفتر مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه کشور امریکا در کابل در بخش های اعمار و بازسازی محابس، ظرفیت سازی منسوبین این بخش و حقوق زندانیان بیشتر این اداره را مورد حمایت قرار داده است که همکاری شان در این راستا نتیجه خوبی را در بخش محابس در پی داشته است.رییس عمومی محابس و توقیف خانه افزود، ریاست عمومی محابس در شش محبس کشور جهت فراگیری دروس و اصلاح زندانیان مکتب های لیسه را بعد از طی مراحل قانونی تاسیس نموده است تا برای زندانیانی که از درس و تعلیم باز مانده اند بعد از ملاحظه سوابق تعلیمی شان ادامه تعلیمات دوره مکتب شان را از این طریق به پیش میبرند که در حال حاضر اکثریت زندانیان در زندانهای کشور مصروف فرا گیری تعلیم و تربیه وآموزش های حرفوی میباشند.در همین حال معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ضمن اهدای چهار عراده واسطه تانکر تخلیه فاضل آب به ریاست عمومی محابس، از بهتر شدن وضعیت زندانیان و تامین حقوق آنان در زندان های افغانستان به ویژه زندان مرکزی اظهار خرسندی نموده افزود، بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا حاضر است که در راستای مسلکی سازی و ظرفیت سازی منسوبین محابس، اعمار و بازسازی محابس این بخش را بیشتر مورد کمک و حمایت خویش قرار دهد.در اخیر توافقنامه همکاری ها در بخش های ظرفیت سازی منسوبین ریاست محابس و نیز بازسازی و اعمار محبس مرکزی پلچرخی میان لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امورداخله و معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در بخش مواد مخدر و تنفیذ قانون به امضا رسید.خبرگزاری جمهور- کابل

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

امریکا

 | 

بخش

 | 

اعمار

 | 

بازسازی

 | 

محابس

 | 

توقیف‌خانه‌ها

 |