افغانستان ظرفیت و بستر مناسب برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دارد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
یک‌شنبه 25 سرطان 1396

افغانستان ظرفیت و بستر مناسب برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دارد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسۀ شورای عالی اقتصادی این هفته در ارگ ریاست جمهوری گفت: افغانستان ظرفیت و بستر مناسب برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دارد.به گزارش خبرگزاری آوا، جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهورغنی روی پالیسی دسترسی باز- طرح جواز شبکه های فایبر نوری و همچنان احداث شبکه آبرسانی نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل از طریق مشارکت عامه و خصوصی، بحث نمود.براساس طرح اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان (اترا) فایبر نوری افغانستان هم اکنون با ۲۴ ولایت کشور وصل و مسیر فعال آن ۴۰۰۰ کیلومتر می باشد و مسیر های بین المللی کشور در حال حاضر با کشورهای چون پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان وصل است.همچنین در این جلسه تاکید شد که در آینده این مسیر از طریق اتصال ۴۸۰ کیلو متری از شهر فیض آباد بدخشان به کشورچین نیز وصل می شود.نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که هرقدر فیس استفاده از فیبرنوری بالا باشد، مصرف همان اندازه نیز افزایش می یابد و فیس برای ولایات محروم طوری درنظر گرفته شود تا همه بتوانند از فابیر نوری استفاده کنند.عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دراین رابطه گفت که برای تطبیق طرح متذکره، نیاز به ماستر پلان می باشد تا افغانستان تحت پوشش قرار گیرد تا در زمینۀ تطبیق برنامه های انکشافی و اقتصادی به مشکل مواجه نشویم.اکلیل حکیمی وزیر مالیه نیز طرح متذکره را مهم دانسته افزود: هرقدر که فیس استفاده از فایبر نوری پائین باشد، زمینۀ اشتغال بیشتر برای مردم فراهم می شود و به توسعه اقتصادی کمک می کند.در همین حال رئیس جمهورمحمداشرف غنی در این خصوص گفت که افغانستان ظرفیت و بستر مناسب برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دارد.وی به وزارت مخابرات و تکنالوژی دستور داد تا در هماهنگی با دانشگاه پولی تخنیک تفاهم نامه را به امضا برساند تا از متخصصین آگاه در این بخش استفاده شود.وی افزود: هر پالیسی که به شورای عالی اقتصادی ارائه میشود باید دارای اهداف و دورنمای واضح باشد.رئیس جمهور در رابطه به فیس ابتدایی، سالانه و تجدید فیس فایبر نوری گفت که با نظر داشت موضوعات تخنیکی بحث شده، مطابق به پیشنهادات مشاور ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری اقدامات صورت گیرد.رئیس جمهورغنی با اشاره به سرمایه گذاری و رقابت سالم شرکت ها در این بخش گفت که موضوع تدارکات و نوع ارائه خدمات فایبر نوری مهم می باشد.او تأکید ورزید که مسئاله جواز و نوع استفاده از فایبر نوری مشخص شود و نیاز به پالیسی واضح در این راستا می باشد.آقای غنی به وزارت فواید عامه دستور داد که در هنگام تطبیق همه پروژه های زیربنایی و انکشافی، نوع دیزاین، نقشه و پلان تطبیقی شبکۀ فایبر نوری درنظر گرفته شود.همچنین در این نشست پیرامون طرح احداث شبکه آّبرسانی نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل از طریق مشارکت عامه و خصوصی که از سوی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ارائه گردیده بود، بحث شد.براساس معلومات ارایه شده، طرح شبکه آّبرسانی مذکور می تواند برای ۵۳۵ هزار تن آب آشامیدنی تهیه نماید و مانع استفاده از آب های آلوده شود و نیز به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای ۲۰۰۰ تن زمینه اشتغال فراهم می نماید.انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه با ارزنده خواند طرح شبکه آبرسانی برای نواحی مختلف کابل، گفت که باید دلایل انتخاب اماکن ترجیحی برای آبرسانی مشخص گردد و نیز نسبت به سایر نقاط اقدامات اساسی روی دست گرفته شود.محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این خصوص صحبت کرد و گفت که اکثر مناطق کابل، از کاهش آب آشامیدنی شکایت دارند و باید نهادهای سکتور آب در این زمینه هماهنگ باشند تا همه شهروندان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند.عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه در این مورد گفت: با آنکه منابع آب فراوان داریم، اما به معضل کمبود آب دچار هستیم که ضرورت به تدابیر جدی دراین زمینه سنجیده شود.رئیس جمهور غنی، از طرح احداث شبکه آّبرسانی نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل استقبال کرده افزود که نیاز به بحث مشترک در چارچوب شورای آب و زمین می باشد و باید معلومات جمع آوری و تصامیم لازم اتخاذ گردد.رئیس جمهورمحمداشرف غنی بیان داشت که معلومات تخنیکی باید جمع آوری شود و واضح شود که در بخش آّب بررسی های اقتصادی انجام شود و نیز تفکیک میان آب های زیرزمینی و قابل تجدید صورت گیرد.وی اظهارداشت که باید زمینۀ رقابت آزاد شرکت ها دراین بخش و بحث های دوامدار فراهم گردد و میکانیزم های واضح برای معیار های تصمیم گیری در این بخش مشخص شود.

خبر در سایت اصلی


باختگان قاعده بازی

- افغان پی پر
هشتگ:   

افغانستان

 | 

ظرفیت

 | 

بستر

 | 

مناسب

 | 

برای

 | 

تطبیق

 |