ائتلاف های سیاسی، سکانس جدید سناریوی بحران
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

صدای افغان
دوشنبه 26 سرطان 1396

ائتلاف های سیاسی، سکانس جدید سناریوی بحران

حرکت سیاسی جدیدی به نام محور مردم افغانستان روز یکشنبه اعلام وجود کرد.رنگین دادفر اسپنتا؛ مشاور امنیت ملی حامد کرزی و رحمت الله نبیل؛ رئیس پیشین امنیت ملی در روز اعلام موجودیت این حرکت سیاسی به عنوان بنیان گذاران آن سخنرانی کردند.جریان تازه سیاسی بیشتر از چهره های حکومت کرزی تشکیل شده است.این جریان جدید، شعار اصلی خود را بازگشت به قانون و بازگشت به مشروعیت سیاسی اعلام کرده است.رنگین دادفر اسپنتا، در این مراسم گفت که سفری خونین را که مردم افغانستان ۱۶ سال پیش برای استقرار نظام جمهوری و بیرون کردن کشور از بحران و کسست سیاسی و اجتماعی آغاز کرده بودند امروز وارد بحرانی ترین و دردآورترین مرحله خود شده است.او گفت که این حرکت به عنوان نیروی اپوزیسون به مبارزات قانونی خود به منظور تحقق صلح، آزادی و قانون مداری چه از طریق بدست گرفتن حکومت سیاسی و چه در بیرون حکومت ادامه می دهد.آقای اسپنتا مدعی شد که حکومت به صورت سازماندهی شده به سرکوب جنبش های سیاسی رو آورده است.همانگونه که در سخنان آقای اسپنتا نیز آمده است یکی از اهداف اصلی این جریان سیاسی تازه، دست یافتن به قدرت و به دست گرفتن حکومت است و از آنجایی که اعضا و رهبران اصلی این حرکت را اغلب، مهره های وابسته به حکومت کرزی تشکیل می دهند، کارشناسان می گویند که می توان آن را به اردوگاه سیاسی رییس جمهوری سابق نسبت داد و بر همین اساس، این برداشت که با تشکیل حرکت سیاسی جدید، حکومت های پیشین و جدید، عملا رویاروی همدیگر قرار گرفته اند، بی بنیاد نخواهد بود.البته پیش از این نیز شواهد و نشانه هایی از رویارویی این دو اردوگاه سیاسی یعنی بقایای حکومت پیشین و رهبران حکومت کنونی، مشاهده شده بود؛ اما با توجه به سهم و نقش بزرگ و عمده ای که حکومت کرزی در به قدرت رساندن اشرف غنی و مهندسی نتایج انتخابات به نفع او، بازی کرد و نیز با در نظرداشت این مهم که آقایان غنی و کرزی علیرغم تفاوت در وابستگی به دو قبیله عمدتا رقیب پشتون، هردو به یک طیف قومی، مربوط می شوند، انتظار نمی رفت که رویارویی آقایان کرزی و غنی، به سان مواجهه سایر جریان های منتقد حکومت از دیگر طیف های قومی با اشرف غنی، شدید و عمیق و جدی باشد.اینک اما با تشکیل محور مردم افغانستان با محوریت و حضور مهره های اصلی حکومت کرزی مانند داکتر دادفر اسپنتا و رحمت الله نبیل؛ دو چهره سیاسی و امنیتی اصلی و ثابت حکومت کرزی، به نظر می رسد که در بحبوحه بحران سیاسی ناشی از انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری و حذف و طرد هدفمند و سازمان یافته منتقدان سیاسی خود از سوی اشرف غنی، کرزی و تیم او نیز در مواجهه با ارگ قرار گرفته اند.البته به جز سیاست های مخالف پرور آقای غنی، تحلیلگران، یکی دیگر از دلایل تشکیل جریان سیاسی منسوب به کرزی در برابر حکومت وحدت ملی را بالا گرفتن دامنه بحران سیاسی در کشور می دانند؛ بحرانی که روز به روز عمیق تر و گسترده تر می شود؛ به گونه ای که هستی و حیات حکومت وحدت ملی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.آگاهان می گویند که در چنین فضایی، مهره های منسوب به حکومت سابق نیز با تشکیل جریان سیاسی تازه، تلاش می کنند تا در صورت بروز هرگونه تغییر و تحول سیاسی، سهم خود از حکومت آینده را به دست آورند و با انفعال و کنش پذیری و نظارت بی طرفانه، به سایر جریان های فعال سیاسی، اجازه ندهند که میدان دار بی رقیب مخالفت با غنی بوده و در آینده نیز سهامدار بلامنازع قدرت سیاسی به حساب بیایند.با توجه به این مسایل، از دید کارشناسان، اعلام وجود جریان سیاسی وابسته به تیم کرزی و سایر تشکل ها و ائتلاف های سیاسی مخالف و منتقد حکومت اشرف غنی، به یک معنا، سکانس جدید سناریوی بحران سیاسی در افغانستان محسوب می شود و نشان می دهد که حکومت آقای غنی، به نحو پرشتابی به سمت پرتگاه سقوط در حرکت است و شیرازه آن در حال از هم پاشیده شدن می باشد؛ همان چیزی که اخیرا سرور دانش؛ معاون دوم آقای غنی نیز به صراحت به آن اذعان کرد و نسبت به خطرات و پیامدهای ویرانگر آن، هشدار داد.با توجه به شرایط موجود، تحلیلگران هشدار می دهند که وضعیت جاری به نفع حکومت و حامیان خارجی آن نیست و آنها هرچه سریع تر باید به اصلاحاتی گسترده، عمیق و بنیادین در سطوح بالای سیاست و قدرت، تن دردهند؛ در غیر آن، سیر سریع رویدادها حاکی از آن است که درنگ و تردید در این امر، ممکن است شرایط به را به سرعت به مرحله غیر قابل بازگشتی برساند.

خبر در سایت اصلی


آنچلوتی سرمربی ناپولی شد

- خبرگزاری جمهور

هشدار جدی به آمریکا

- افغان پی پر
هشتگ:   

ائتلاف

 | 

های

 | 

سیاسی

 | 

سکانس

 | 

جدید

 | 

سناریوی

 | 

بحران

 |