رییس جمهور دستور بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل را داد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

خبرگزاری جمهور
دوشنبه 26 سرطان 1396

رییس جمهور دستور بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل را داد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به شهرداری کابل و دیگر نهادهای مربوط دستور داده تا برای بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل، اقدامات عملی را روی دست بگیرند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی بعد از ظهر امروز ( دوشنبه ۲۶ سرطان) گزارش اداره انکشاف زون پایتخت و شهرداری کابل در مورد وضعیت ترافیک و نواحی کابل را شنید و برای بهبود وضعیت موجود، هدایات لازم داد.آقای غنی، به اداره شهرداری کابل هدایت داد تا برای بهبود وضعیت نواحی شهر کابل توجه جدی مبذول دارد و در هماهنگی با ادارات مربوط، از ازدحام سرک ها و خیابان ها جلوگیری صورت گیرد.وی تصریح نمود که به منظور بهبود وضعیت ترافیک کابل، نیاز به راه ها و سرک های بدیل می باشد و باید در این زمینه، اقدامات عملی روی دست گرفته شود.رییس جمهور همچنان به مسوولان اداره های انکشاف زون پایتخت و شهرداری کابل دستور داد تا به اسرع وقت، طرح های عملی را جهت بهبود وضع شهری و نواحی و همچنان تنظیم وضعیت ترافیک کابل، ترتیب و ارائه نمایند.خبرگزاری جمهور- کابل

خبر در سایت اصلی


کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

انفجار در گردیز

- پیام آفتاب

فراه، روی گسل سقوط

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

رییس

 | 

جمهور

 | 

دستور

 | 

بهبود

 | 

وضعیت

 | 

ترافیک

 | 

شهر

 |