منسوبان مرکز تعلیمی نظامی کابل شاهراه کابل - جلال آباد را بستند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

صدای افغان
جمعه 20 اسد 1396

منسوبان مرکز تعلیمی نظامی کابل شاهراه کابل - جلال آباد را بستند

ده ها تن از منسوبان مرکز تعلیمی نظامی کابل در اعتراض به حک شدن کلمات مقدس الله و محمد در جوراب هایشان شاهراه کابل جلال آباد را بر روی ترافيک بستند.به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با تائید این خبر گفتها ست که نزديک به دوصد تن ازسربازان و بريدملان مرکز تعلیمی نظامی کابل پس از آن دست به راهپيمايى زدند که متوجه حک شدن نام الله و محمد در جوراب هایشان شدند.این جوراب ها ازسوى يک شرکت قراردادى دراختيار منسوبان اين مرکزتعليمى قرارداده شده است.وزيرى افزود که معترضين براى حدود سه ساعت شاهراه کابل جلال آباد را به روی ترافيک مسدود کرده اند . وى افزود که رهبرى اين وزارت مصمم است تا هرچه زود تردر این زمينه ، تحقيقات را آغاز و عامل اين موضوع مشخص و مطابق قانون مجازات نماید. محمد عزیز هوتک باشندۀ قريه هوت خیل شهرکابل به پژواک گفت که ده ها تن ازسربازان وبريدملان مرکز تعليمى درحاليکه نعره هاى الله اکبر را سرداده با گفتن مرگ به مغرضین و مرگ بر دشمنان اسلام دست به راهپيمايى زده و شاهراه عمومى کابل جلال آباد را به روى ترافيک بسته اند . موصوف همچنان خاطرنشان کرد که صدها عراده واسطه ازهردو مسير دراين شاهراه متوقف بوده ومسافران درهواى گرم با مشکلات مواجه اند

خبر در سایت اصلی


کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر
هشتگ:   

منسوبان

 | 

مرکز

 | 

تعلیمی

 | 

نظامی

 | 

کابل

 | 

شاهراه

 |