اخراج اجباری پناهجویان افغان از آلمان متوقف شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خط خون به کابل رسید

- صدای افغان

صدای افغان
2 ماه پیش

اخراج اجباری پناهجویان افغان از آلمان متوقف شد

کشور آلمان اخراج اجباری پناهجویان افغانی که تا کنون درخواست پناهندگی از سوی آلمان پذیرفته نشده را متوقف کرده است.به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان از این اقدام کشور آلمان قدردانی کرد.وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان کشور با نسر اعلامیه ای اعلام کرد که از تصمیم اخیر دولت فدرال آلمان مبنی بر توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور ، قدردانی نموده و از دولت آلمان دراین زمینه سپاسگزاری می نماید.در اثر ترغیب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دولت فدرال آلمان وضعیت فعلی افغانستان را بخصوص پس از حمله انتحاری ماه می در نزدیکی سفارت آلمان در کابل، مورد بررسی مجدد قرار داده و این تصمیم را اتخاذ نمود .در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای اینکه شرایط افغانستان برای اخراج اجباری مساعد نمیباشد از تمامی کشورهای میزبان بخصوص کشورهای اروپایی میخواهد که مانند دولت فدرال آلمان وضعیت فعلی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار دهند.همچنان این وزارت در واکنش به تحصن پناهجویان افغان در مقابل پارلمان کشور سویدن از دولت آن کشور می خواهد که با در نظر داشت وضعیت امنیتی داخل افغانستان درخواستی پناهجویان افغان را مورد بازنگری قرار دهد.

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

اخراج

 | 

اجباری

 | 

پناهجویان

 | 

افغان

 | 

آلمان

 |