​حزب حرکت اسلامی افغانستان: باید مفاد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی عملی شود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

پیام آفتاب
شنبه 21 اسد 1396

​حزب حرکت اسلامی افغانستان: باید مفاد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی عملی شود

به گزارش پیام آفتاب، ذبیح الله حقجو، رییس شورای جوانان حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت که جوانان سرمایه ملی کشور است و حکومت وحدت ملی تا به حال از این نیروها استفاده لازم را نتوانسته است. وی افزود: حکومت تا حال کدام برنامه مشخصی برای جوانان نداشته و فقط شعار داده است؛ اما در میدان عمل هیچ دست آورد برای جوانان نداشته است. آقای حقجو ادامه داد که فقر، بیکاری و فساد اداری در دستگاه دولت باعث شده که شماری زیادی از جوانان یا به خارج از کشور سفر کرده و یا هم معتاد به مواد مخدر شوند و شمار دیگر آن حتی به صفوف مخالفان دولت نیز پیوسته اند. رییس شورای جوانان حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت که وضعیت کنونی و ادامه این اوضاع به نفع کشور نیست و باید این شرایط تغییر کند. سرور جعفری، سخن گوی حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت که بخشی از چالش های موجود در کشور بر می گردد به موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان است که دخالت های بیرونی را به همراه دارد؛ اما این موضوع به هیچ وجه نارسایی های سران حکومت وحدت ملی را توجیه نمی تواند. وی افزود که مشکلات موجود از دیدگاه این حزب قابل قبول نیست و سران حکومت باید به توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی عمل کرده و به آن پای بند باشند. آقای جعفری ادامه داد که نبود دیدگاه واحد در تصمیم گیری ها و کش مکش های درون حکومتی برای به دست آوردن قدرت بیشتر، زمینه فعالیت ستون پنجمی ها را در درون نظام فراهم ساخته است و فجایع بزرگی مانند، سقوط شهر کندز، حمله به شفاخانه وزیر اکبرخان و در این اواخر فاجعه میزاولنگ را خلق کرده اند. وی اظهار داشت که باید مردم در تمام تصمیم گیری های سیاسی حکومت سهیم باشند و در جریان همه تحولات جاری کشور قرار بگیرند. این در حالی است که تحرکات کشورهای همسایه و مخالفان مسلح دولت در طی سال های اخیر نگرانی شدید مردم در پیوند با اوضاع امنیتی کشور را به همراه داشته است. رقابت های درون حکومتی برای به دست آوردن قدرت سیاسی و قوت گرفتن مخالفان مسلح دولت و نیز گسترش نا امنی ها در مناطق وسیع کشور، اوضاع را هروز بحرانی تر و خطرناک تر کرده است. سیدمهدی علوی نژاد/خبرنگار پیام آفتاب در کابل

خبر در سایت اصلی


کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر
هشتگ:   

​حزب

 | 

حرکت

 | 

اسلامی

 | 

افغانستان

 | 

باید

 | 

مفاد

 | 

توافق‌نامه

 |