نهادهای مدنی: حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

پیام آفتاب
چهارشنبه 22 سنبله 1396

نهادهای مدنی: حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند

نهادهای مدنی می گویند، از تأخیر در تهیۀ راهبرد مبارزه با فساد اداری نگران نیستند، بلکه رویکرد سیاسی حکومت با این راهبرد نگران کننده است. دیدبان شفافیت، موسسۀ مطالعات سیاسی افغانستان، موسسۀ هماهنگ کنندۀ نهادهای غیردولتی، موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی و موسسۀ تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان در نشستی خبری، حکومت را به عدم توجه به تعهدات خود برای مبارزه علیه فساد اداری متهم می کنند و می گویند، حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری جدی نیست. ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می گوید، برخورد سیاسی حکومت با برنامۀ مبارزه با فساد اداری سبب افزایش فساد می شود به گفتۀ آقای تیموری، به نهادهای مدنی آن گونه که باید و شاید در تدوین این راهبرد حق داده نشده است. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته های دیدبان شفافیت را رد می کند و می گوید، هیچ اقدام سیاسی از سوی حکومت در روند راهبرد مبارزه با فساد اداری انجام نگرفته است . به گفتۀ مسؤولان این نهادها، نبود ارادۀ سیاسی در چندین سال گذشته دلیل اصلی ضعف مبارزه با فساد اداری بوده و ساختار قدرت در افغانستان در طول چند دهه با فساد به شکل عجیبی عجین شده است.

خبر در سایت اصلی


کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

انفجار در گردیز

- پیام آفتاب

فراه، روی گسل سقوط

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

نهادهای

 | 

مدنی

 | 

حکومت

 | 

فساد

 | 

برخورد

 | 

سیاسی

 |