پولیس از فروش یک کتاب باستانی در میدان وردک جلوگیری کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

شکست عاشورا ستیزان

- پیام آفتاب

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
جمعه 14 میزان 1396

پولیس از فروش یک کتاب باستانی در میدان وردک جلوگیری کرد

پولیس میدان وردک ازفروش یک کتاب باستانی مربوط به یونان باختری وکاشانیان است با قدامت بیش از۲۵۰۰ سال جلوگیری کرد.به گزارش خبرگزاری آواف سه قاچاقچی که قصد انتقال یک کتاب باستانی متعلق به دوران یونان باختری ، پهلوی ها، و کاشانیان را از بامیان به کابل و فروش آن را داشتند در ساحه کوتل اونی ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردگ بازداشت شدند. این کتاب که بَر روی پُست آهو با آب طلا،به خط سانسکریت نوشته شدهٔ است،قدامت بیشتر از۲۵۰۰سال را دارد،و این کتاب ازولایت بامیان کشف شده است. این کتاب باستانی به دست قاچاق بران آثارباستانی افتاده بود؛ که قصد فروش آن را بر یک شخص نامعلوم داشتند،که از سوی پولیس مبازه باجرایم جنای قوماندانی امنیه ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردگ بازداشت شدند. دوسیهٔ های نسبتی بازداشت شد گان جهت روشن شدن قضیهٔ به سارنوالی فرستادهٔ شدهٔ است. پولیس ملی ولایت میدان منحیث میراث دار ارزش وفرهنگ این ولایت درتلاش تامین امنیت بودهٔ،هیچ گاهی به مغرضین اجازهٔ نخواهد داد،که منابع فرهنگی این وطن را غارت کنند.

خبر در سایت اصلی


مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

شکست عاشورا ستیزان

- پیام آفتاب
هشتگ:   

پولیس

 | 

فروش

 | 

کتاب

 | 

باستانی

 | 

میدان

 |