آمرجرایم اقتصادیقومندانی امنیه هرات به اتهام اخذ رشوه محاکمه شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

صدای افغان
شنبه 29 میزان 1396

آمرجرایم اقتصادیقومندانی امنیه هرات به اتهام اخذ رشوه محاکمه شد

آمرجرایم اقتصادی مدیریت جنایی قومندانی امنیه هرات به اتهام اخذ رشوت در محکمه جرایم ناشی ازفساد اداری محاکمه شد.به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، متهم درجلسه علنی قضایی محکمه ابتدایی جرایم ناشی ازفساد اداری امروز محاکمه ومجازات شد . آمرجرایم اقتصادی قومندانی امنیه با یک عضو این آمریت ویک فرد ملکی چندی قبل به اتهام اخذ رشوت از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.هر یک از متهمین به یکسال وشش ماه والی ده ماه حبس و پرداخت مبلغ دوصدهزارافغانی جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم شدند.قاضی دادگاه می گوید که حق استیناف طلبی محکومان در صورت عدم قناعت به حکم محکمه در میعاد معینه آن محفوظ می باشد

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

آمرجرایم

 | 

اقتصادیقومندانی

 | 

امنیه

 | 

هرات

 |