کمیسیون تدارکات ملی ۸قرارداد را به ارزش ۲میلیارد افغانی منظور کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

صدای افغان
دوشنبه 22 عقرب 1396

کمیسیون تدارکات ملی ۸قرارداد را به ارزش ۲میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در یک صدو بیست و سومین نشست نوبتی خود قرارداد ۸پروژه جدید به ارزش ۲میلیارد افغانی را منظور کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست که شام دیروز به ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد، قرارداد پروژه های، تدارک ۱۷ سیت K۹ امنیتی برای چک و کنترول ۳۲ کمربند امنیتی ساحۀ سبز کابل ، قرارداد تحکیمات پوستۀ سرک مسلخ ساحۀ سبز کابل ، قرارداد تحکیمات حوزۀ ششم امنیتی کابل ، احداث سرک قلعۀ موسی الی بی بی مهرو، احداث سرک قریۀ مرغ گیران ولایت کابل به طول ۱۴ کیلومتر ، احداث سرک کندهار الی سپین بولدک به طول ۴۰ کیلومتر تعدیل قرارداد نظارتی پروژۀ سرک فیض آباد- بهارک و همچنان تمدید زمانی قرارداد ساختمانی سرک مربوطه و شش قلم غذای حلال کنسرو برای اردوی ملی به ارزش دو میلیارد افغانی منظور شد در این نشست همچنین قراداد پیشنهادی وزارت فواید عامه مبنی بر بازسازی سرک رشیدان و ناور ولایت غزنی با فرش جغلی، رد نموده وزارت مربوطه را مکلف ساخت تا امکان احداث سرک معیاری با فرش آسفالت را مورد بررسی و توجه قرار دهد. در عین حال وزارت مذکور مؤظف شد تا آنعده شرکت های قراردادی که قراردادهای متعدد را به عهده دارند، مورد بررسی قراردهد. علاوه بر آن، به وزارت فوایدعامه هدایت داده شد تا موارد مربوط به استملاک زمین در پروژۀ فیض آباد- بهارک را با ادارۀ اراضی و موضوعات امنیتی ساحه پروژه را با وزارت امور داخله حل نماید. همچنان، در این جلسه قرارداد های چارچوبی اعاشوی وزارت امور داخله مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید که مدیریت تطبیق قراردادها مسؤلیت وزارت مربوطه می باشد و باید این وزارت تطبیق قرادادهای چارچوبی خویش را مورد بررسی قرار داده، موضوع پرداخت ها به شرکت های قراردادی را پیگیری و گزارش جامع آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید. متعاقبا، کمیسیون تدارکات ملی موضوع شرکت های تفتیش کننده را به بحث گرفته و وزارت مالیه را مکلف ساخت تا در زمینۀ بررسی کارکرد این شرکت ها اقدام نموده و به کمیسیون تدارکات ملی گزارش دهد. دراین جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه، کمیسیون های اقتصاد ملی شورای ملی، کاکس پارلمانی مبارزه با فساد اداری، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، شبکۀ مبارزه با فساد و دیده بان شفافیت افغانستان، حضور داشتند.

خبر در سایت اصلی


​اعتیاد درد خاموش!

- پیام آفتاب

جنرال دوستم کیست؟

- افغان پی پر
هشتگ:   

کمیسیون

 | 

تدارکات

 | 

ملی

 | 

۸قرارداد

 | 

ارزش

 |