​نقض گسترده حقوق خبرنگاران در درون رسانه‌ها
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

پیام آفتاب
دوشنبه 22 عقرب 1396

​نقض گسترده حقوق خبرنگاران در درون رسانه‌ها

به گزارش پیام آفتاب، مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی گفت که ما در این گزارش با ۴۰ خبرنگار از ۴۰ رسانه ای مهم خصوصی داخلی مصاحبه کردیم که نشان می دهد، بیشتر رسانه ها، حقوقی برابر با قانون کار و مقرره ی طرز تأسیس رسانه ها را پرداخت نمی کنند. او علاوه کرد: این نظرسنجی نشان می دهد که ۸۷.۵ درصد خبرنگاران کاپی قراردادشان را دریافت نکرده و یا قرارداد ندارند. آقای خلوتگر تصریح کرد که نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که ۱۰۰ درصد خبرنگاران، حقوق شان را به طور کامل مطابق به مقرره ای طرز تأسیس رسانه های خصوصی دریافت نمی کنند. این گزارش می افزاید: بررسی های چندین ماهه ای دفتر نی که رویدادهای خشونت درون سازمانی خبرنگاران از موج نوین آزادی بیان، الی ماه سنبله ۱۳۹۶ را در افغانستان پوشش داده است، نشان می دهد که کارفرمایان و مدیران رسانه های خصوصی در افغانستان، حقوق قانونی کارمندان خود را زیر پا می گذارند و در رفتارهای اداری، قانون کار و مقرره ای طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی خصوصی را رعایت نمی کنند. رئیس اجرایی نی گفت: نبستن قرارداد با خبرنگاران، ندادن تنخواه، تهیه و بستن قراردادهای کاری خلاف قانون و یک طرفه، اخراج های غیرقانونی و فراهم نکردن محیط مصون برای کارمندان، مجموعه ای رفتارهای کارفرمایان و مدیران رسانه ها با کارکنان و خبرنگاران شان است. وی هم چنان ندادن حقوق بازنشستگی، اکرامیه، امتیاز تشویقی و امتیاز گزارش دهی از رویدادهای تروریستی را از دیگر موارد مقرره ای طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی خصوصی دانست که هیچ یک از رسانه های خصوصی آن ها را رعایت نکرده اند. این مقرره در ۱۶ عقرب ۱۳۹۴ توشیح و در جریده ای رسمی شماره ۱۱۹۶ نشر شد؛ اما یافته های نی نشان می دهد که هنوز کاری برای تطبیق موارد مهم آن نشده است. بر بنیاد این نظرسنجی، ۴۵ درصد خبرنگاران رخصتی های قانونی برای شان داده نمی شود و تنها ۵۵ درصد خبرنگاران از رخصتی های قانونی شان استفاده می کنند. علاوه بر آن تمامی خبرنگارانی که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند، گفته اند که برای شان حقوق بازنشسته گی (تقاعد) در نظر گرفته نشده است. هم چنان بر اساس یافته های این گزارش، ۹۲.۵ درصد خبرنگاران پاسخ دهنده در این نظرسنجی گفته اند که معاش شان در زمان معیّن پرداخت نمی شود و تنها ۷.۵ درصد از مزیت دریافت تنخواه در زمان تعیین شده بهره مند اند. علاوه بر موارد یاد شده ۷۰ درصد خبرنگاران پاسخ دهنده به این نظرسنجی گفته اند که زمینه ای رشد و ترفیع برای شان فراهم نیست و تنها برای ۳۰ درصد خبرنگاران این زمینه ای قانونی فراهم محیا است. بشیر احمد راسخ، رئیس تفتیش وزارت کار و امور اجتماعی گفت که بیشتر این مشکلات مربوط می شود به عدم آگاهی خبرنگاران و کارمندان رسانه ای از قوانین کار افغانستان که در این زمینه باید آگاهی دهی صورت بگیرد. وی افزود که تمام رسانه ها باید در استخدام کارمندان خود، مطابق به قوانین کار افغانستان کارمند استخدام کنند. سیدجعفر راستین، مشاور رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که بیشتر از ۹۰ درصد رسانه ها مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی را رعایت نمی کنند. وی افزود که ما بارها به رسانه های که در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت است، مکتوب ارسال کردیم مبنی بر این که کارمندان خود را مطابق به شرایط قانون کار افغانستان استخدام کنند؛ اما هیچ پاسخی از جانب آن ها دریافت نکردیم. مشاور رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که ما همیشه با روحیه مدارا با رسانه ها رفتار کرده ایم، این در صورت که ۶۷۷ رسانه در کشور بدون جواز فعالیت دارند. سیدمهدی علوی نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب

خبر در سایت اصلی


«اندرابی» تبرئه شد

- پیام آفتاب

اشک شوق ترکتباران

- افغان پی پر

جنرال دوستم وارد کابل شد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

​نقض

 | 

گسترده

 | 

حقوق

 | 

خبرنگاران

 | 

درون

 | 

رسانه‌ها

 |