بزرگترین پلِ بالای دریای هریرود در مسیرجاده کمربندی شهرهرات ساخته شود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

صدای افغان
شنبه 27 عقرب 1396

بزرگترین پلِ بالای دریای هریرود در مسیرجاده کمربندی شهرهرات ساخته شود

مقامات محلی میگویند، پیگیری امور ساخت جاده حلقوی شهرهرات بعنوان مهمترین مسیرترانزیتی این ولایت یکی از اولویت های کاری آنان است و در همین راستا بزرگترین پلِ بالای دریای هریرود در مسیر جاده کمربندی شهر هرات ساخته می شود.به گزارش خبرگزاری آوا، محمد آصف رحیمی؛ والی ولایت هرات بعدازظهر دیروز بصورت مفصل از امور مربوط به ساخت این جاده مهم بازدید کرد و دقت در کیفیت امور ساختمانی سرک تمجید نمود. این درحالیست که کارساخت مرحله دوم سرک کمربندی شهرهرات، بعنوان مهم ترین مسیرجایگزین به تردد وسایط ترانسپورتی وترانزیتی به شدت جریان دارد. محمد آصف رحیمی؛ والی ولایت هرات ازجریان ساخت این سرک در ولسوالی های انجیل ،گذره و زنده جان بازدید نمود و در صحبت با انجینران و کارگران، مشکلات شانرا شنید. والی هرات همچنان بامسولان وزارت فواید عامه صحبت نمود و خواهان پیگیری جدی امور مربوط به احداث پل بزرگ ترانسپورتی در مسیراین سرک بالای دریای هریرود شد. باوجود اینکه جاده کمربندی شهرهرات در دو مرحله ساخته میشود ولی مرحله سوم آن مربوط به احداث پل است که دست کم درظرف یکسال ساخته خواهد شد. مرحله نخست سرک حلقوی شهرهرات بطول بیست کیلومتر قبلا آغازشده بود و کارساخت مرحله دوم آن حدود شش ماه قبل آغازشد که امور زیرسازی واحداث پل های مسیرآن نیز شصت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این جاده بطول مجموعی چهل وپنج کیلومتر وهزینه بیست وپنج میلیون دالر ساخته میشود.در عین حال مل پاسوال محمد ایوب انصاری؛ قوماندان امنیه هرات نیزازاتخاذ تدابیرلازم بخاطرتامین امنیت کارگران و انجینران اطمنیان داد. شایان ذکر است، باتکمیل وبهره برداری جاده حلقوی شهرهرات ،رفت وآمد وسایط ترانسپورتی وترانزیتی که درحال حاضر به دلیل نبود مسیرمناسب ازطرف روز متوقف است ،تسهیل خواهد شد. با بهره برداری ازین سرک سالانه یکصد میلیون دالر به عواید دولت افزوده خواهد شد

خبر در سایت اصلی


شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پاسخی به حكمتيار

- افغان پی پر
هشتگ:   

بزرگترین

 | 

پلِ

 | 

بالای

 | 

دریای

 | 

هریرود

 | 

مسیرجاده

 |