۶۶۱۹۶ دانش آموز مکاتب کابل با اضرار مسکرات و مواد مخدر آشنا شدند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

صدای افغان
شنبه 27 عقرب 1396

۶۶۱۹۶ دانش آموز مکاتب کابل با اضرار مسکرات و مواد مخدر آشنا شدند

برنامه خزانی مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر ، پیرامون آگاهی دهی ازاضرارمشروبات الکلی ،مواد مخدر وتابلیت های روانگردان که درمکاتب حوزه های تعلیمی شهرکابل راه اندازی شده بود موفقانه خاتمه یافت.به گزارش خبرگزاری آوا، برنامه مذکور از تاریخ ۲۰ ماه سنبله آغاز و تا ۲۳ عقرب از سوی تیم مطبوعات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در همکاری وزارت معارف برگزار شد. در این برنامه تابلوهای رنگ آمیزی شده آگاهی از اضرار مسکرات ومواد مخدر، تابلیتK (روانگردان) و پیامد های شوم قاچاقبران برای یکروز در هر مکتب دایر گردید.در این برنامه ۶۶۱۹۶ دانش آموز دختر و پسر در بیست و چهار مکتب نواحی مختلف شهرکابل ضمن دریافت اطلاعات لازم با اضرار مسکرات، مواد مخدر و تابلیت روانگردان آشنا شدندهدف از راه اندازی این برنامه بلند بردن سطح آگاهی متعلیمن دوره لیسه از قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر،موجودیت و حدود صلاحیت مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر،اضرار استفاده از مواد مخدر،مسکرات وگاهی از چگونگی فعالیت شبکه های قاچاقبران مسکرات مواد مخدر عنوان شده است .قراراست برنامه مذکور درآینده نزدیک درشماری ازپوهنتون های خصوصی شهرکابل نیز راه اندازی گردد.شایان ذکر است، مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدردر سال۱۳۸۴خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های۱۷و ۱۸قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل۲کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰کیلوگرام چرس،۵۰کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

خبر در سایت اصلی


شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پاسخی به حكمتيار

- افغان پی پر
هشتگ:   

۶۶۱۹۶

 | 

دانش

 | 

آموز

 | 

مکاتب

 | 

کابل

 | 

اضرار

 | 

مسکرات

 |