رئیس جمهور غنی فرد دیگری به جای رئیس برکنار شده ی کمیسیون معرفی نماید
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

صدای افغان
شنبه 27 عقرب 1396

رئیس جمهور غنی فرد دیگری به جای رئیس برکنار شده ی کمیسیون معرفی نماید

کمیسیون مستقل انتخابات که اداره و نظارت از هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را به عهده دارد. با اشاره به برکناری نجیب الله احمدزی؛ رئیس این کمیسیون از سوی رئیس جمهور، خواستار معرفی فرد دیگری به جای احمدزی از سوی رئیس جمهور شدند.به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است، مطابق قانون، در غیاب رئیس، معاون عملیاتی کمیسیون وظایف و صلاحیتهای وی را به پیش میبرد و به مردم اطمینان داده میشود که برنامه ها و فعالیتهای کمیسیون بصورت عادی جریان دارد و هیچگونه خللی در فعالیتها از بابت برکناری رئیس این کمیسیون به وجود نیامده و نخواهد آمد.در این اطلاعیه کمیسیون بطور رسمی از مقام ریاست جمهوری تقاضا نموده است تا فردی دیگر را به عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به عوض محترم نجیب الله احمدزی، مطابق قانون انتخابات به کمیسیون معرفی نمایند.کمیسیون مذکور تصریح کرده است، در روند ملی برگزاری انتخابات حمایتهای قانونی جوانب ذیدخل، مردم شریف افغانستان و جامعه جهانی بهویژه حکومت را در قسمت تمویل بودجه، تأمین امنیت انتخابات و سایر همکاریهای لازم جدا ً ضرورت دارد که از جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی تقاضامندیم تا حمایتهای قانونی خویش را تشدید نموده و این کمیسیون را برای تدویر انتخابات شفاف، منصفانه، عادلانه، به موقع و قابل قبول برای مردم یار رسانند.

خبر در سایت اصلی


شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پاسخی به حكمتيار

- افغان پی پر
هشتگ:   

رئیس

 | 

جمهور

 | 

غنی

 | 

فرد

 | 

دیگری

 | 

جای

 | 

رئیس

 | 

برکنار

 |