وزیر مالیه بودجۀ سال آینده را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

طلوع
چهارشنبه 1 قوس 1396

وزیر مالیه بودجۀ سال آینده را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد

وزیر مالیه بودجۀ سال آینده را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد Siyar.Sirat چهارشنبه, 11/22/2017 - 18:36 Author زرمینه محمدی بازرگانی بودجۀ سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی از سوی وزیر مالیه به مجلس نماینده‎گان ارایه شد. به گفتۀ وزیر مالیۀ کشور، در مسودۀ بودجه سال آینده، دورنمای بودجۀ ملی در دو سال بعدی نیز گنجانیده شده است. اکلیل حکیمی می‌گوید که در سند بودجۀ امسال تصویر روشن از اموار مالی کشور، مشخص ساختن خطرات مالی و قرضه‌های مشروط نیز گنجانیده شده اند. او گفت: «با توجه به امکانات مالی، برنامه های انکشافی افغانستان شمول، رشد اقتصادی، ظرفیت مصرف ادارات، چهارچوب ملی صلح و انکشاف ملی کشور و تعهدات حکومت در قبال ملت نجیب افغانستان و جامعۀ جهانی به اساس اصل مشارکت و توازن تهیه گردیده است.»      وزیر مالیه می‌گوید تا کنون ۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی از درآمدهای حکومت را گردآوری کرده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ میلیارد افزایش را نشان می‎دهد و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی درآمدهای ملی کشور ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی پیشبینی شده اند  . او افزود: «رشد ۲۵ درصد عواید داخلی از ۱۲۲ میلیارد افغانی دز سال ۱۳۹۴ به ۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۶ که افزودی ۳۰ میلیارد افغانی را نشان می‎دهد.»  در همین حال شماری از اعضای مجلس زمان رسیدن مسوده بودجه را ناوقت می‌گویند. رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومتی که نمی‌تواند بودجه را در سال آن و در وقت آن معرفی کند چگونه ما توقع داشته باشیم که بودجه به خدمت مردم قرار بگیرد؟» مجموع بودجۀ سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی است که از این میان ۲۶۷ میلیارد افغانی را بودجۀ عادی و ۹۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی را بودجۀ توسعه‌یی می‌سازند. سند بودجۀ سال ۱۳۹۷ خورشیدی در هفتۀ روان از سوی مجلس سنا تأیید شده است. در این بودجه در کنار پروژه‌های بزرگ زیربنایی ۳۸ پروژۀ جدید توسعه‌یی نیز گنجانیده شده اند و بیشترین بودجه به نهادهای امینتی، آموزش و پرورش، زیربنا، کشاورزی و انکشاف دهات اختصاص یافته است.

خبر در سایت اصلی


شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پاسخی به حكمتيار

- افغان پی پر
هشتگ:   

وزیر

 | 

مالیه

 | 

بودجه

 | 

سال

 | 

آینده

 | 

مجلس

 | 

نماینده‌گان

 |