یوناما: توانمندسازی سیاسی زنان برای انکشاف افغانستان ضروری است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

پیام آفتاب
پنج‌شنبه 2 قوس 1396

یوناما: توانمندسازی سیاسی زنان برای انکشاف افغانستان ضروری است

هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید که در روز جهانی باز سال ۲۰۱۷ که در مورد زنان، صلح و امنیت در سراسر کشور برگزار شده بود، به تقویت مشارکت زنان پروسهٔ انتخابات تأکید شده است. یوناما پس از تدویر برنامه های تجلیل از روز جهانی باز در سطح محلات، دیروز، چهارشنبه اول قوس، از این روز در کابل تجلیل کرد. دفتر یوناما در کابل با فرستادن خبرنامه ای به رسانه ها نوشته است که در این برنامه، روی چالش های که زنان به عنوان رای دهنده، کاندیدا و فعال انتخاباتی با آن مواجه اند، بحث شده است. به نوشتهٔ خبرنامه، تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز چهارشنبه در نشست پایانی کمپاین امسال گفته است: توانمندسازی سیاسی زنان برای انکشاف افغانستان ضروری است. مشارکت زنان در انتخابات به عنوان رای دهنده و کاندیدا، حیاتی است. آقای یاماموتو که ریاست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز به عهده دارد گفته است، زمانی که از مشارکت زنان در انتخابات به گونهٔ کامل حمایت شود، افغانستان فرصت هایی را برای استفاده از ظرفیت عالی زنان در سهم گیری در ایجاد قوانین و پالیسی هایی که می تواند بر زندگی زنان و دیگر افغان ها تأثیر بگذارد را به دست می آورد. رئیس یوناما در افغانستان، تأکید کرده که برای حصول اطمینان از مشارکت معنادار زنان باید تلاش و اقدامات جدی صورت گیرد. در این برنامه تأکید به مشارکت واقعی زنان در انتخابات صورت گرفته است؛ اینکه زنان بدون تحت فشار قرار گرفتن، باید آزادی استعمال رأی به کاندیدان منتخب خودشان را داشته باشند و از سویی هم به فضای امنی که در آن جا بتواند رأی بدهد. رئیس یوناما در افغانستان گفته که دلسرد ساختن زنان از رای دادن یا دلسرد ساختن آن ها از مشارکت در انتخابات، در تضاد با قوانین ملی، حقوق بشری و بین المللی قرار دارد. بر بنیاد خبرنامه، در این نشست همچنان به دسترسی زنان به مراکز رأی دهی تأکید شده است که در مناطق دوردست کشور آنان بتوانند از حق رای شان استفاده کنند. خبرنامه به نقل از ربکا تاورس، نماینده دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می نویسد: حفاظت و ترویج حقوق زنان برای مشارکت سیاسی به شمول انتخابات، نقش اصلی دولت است. من دولت افغانستان را ترغیب می کنم تا برنامه های امنیت حساس به جنسیت و انتخابات را تهیه و تطبیق نمایند، زیرا این موضوعات ملاحظات مهمی برای مشارکت زنان در انتخابات هستند. تاورس همچنان گفته، نیاز است تا پتانسیل عظیم زنان را شناسایی شود و به صدای آن ها با ایجاد محیطی که مشارکت شان را در فضای سیاسی و انتخابات ترغیب نماید، توجه صورت گیرد. هدف تجلیل از روز جهانی باز که در سال ۲۰۱۰ نام گذاری شد، حمایت از گفت وگوها میان مقام های ارشد سازمان ملل و نهادهای زنان در سراسر جهان در مورد تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ سال ۲۰۰۰ شواری امنیت ملل متحد و همچنان ۷ قطعنامهٔ تعقیبی آن می باشد.

خبر در سایت اصلی


شکم مقام های امنیتی

- افغان پی پر

معتادان قهرمان

- افغان پی پر

پاسخی به حكمتيار

- افغان پی پر
هشتگ:   

یوناما

 | 

توانمندسازی

 | 

سیاسی

 | 

زنان

 | 

برای

 | 

انکشاف

 |