بستگان دانش‎آموزان مکتب‎های افغان - ترک به سارنوالی شکایت کردند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

- افغان پی پر

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

طلوع
شنبه 25 قوس 1396

بستگان دانش‎آموزان مکتب‎های افغان - ترک به سارنوالی شکایت کردند

بستگان دانش‎آموزان مکتب‎های افغان - ترک به سارنوالی شکایت کردند Rajab.Taieb شنبه, 12/16/2017 - 18:37 Author تمیم حمید افغانستان خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان - ترک، امروز شکایت نامۀ شان را به لوی سارنوالی سپردند. آنان می خواهند که آموزگاران بازداشت شدۀ این مکتب ها، هرچه زودتر آزاد شوند و نیز در باره چگونگی حملۀ نیروهای امنیتی بر یکی از خوابگاه‎های دخترانۀ این مکتب ها، پاسخ داده شود. عبدالشکور دادرس، معاون کمیتۀ خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان – ترک در این باره گفت: «در بیست و چهار ساعت، باید به سارنوال اطلاع بدهند که این کار را هم نکرده اند، باید در هفتاد و دو ساعت، دوسیه را به سارنوالی تسلیم کنند که این کار را هم نکرده اند، پس ما به این نتیجه رسیدیم که حاکمیت قانون زیر پا شده است.» فضل احمد معنوی، عضو کمیتۀ خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان – ترک نیز افزود: «از همین بندی دگر و تسلیمی استادان افغان ترک، بلا تشیبه، ما یک لباس خون آلود حضرت عثمان به این حکومت جور خواهیم کرد! و ما پشت این موضوع را رها نمی کنیم.»  سه شنبۀ هفتۀ پیش، دو آموزگار مکتب های افغان - ترک با یک شهروند افغانستان و نیز یک شهروند دیگر ترک که مالک یکی از رستوران ها در کابل است، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در پایان همان روز، نیروهای امنیتی به یکی از مکتب های افغان ترک در منطقۀ تایمنی، یورش بردند. در چند روز اخیر، این رویداد بحث برانگیز بوده است و به روز شنبه نیز مجلس نماینده گان، به گونه یی، به آن پرداخت. عبدالحی آخندزاده، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «نه قضیه مواد مخدر بود، نه قضیه انتحاری بود که این ها ناوقت شب به یک مکتب دختران داخل شوند و استادان را با خود ببرند.» اقبال صافی، عضو دیگر مجلس نماینده گان هم بیان داشت: «وقتی بر ضد یک حکومت دیگر، آنان در داخل (کشور) کار بکنند، حکومت حق دارد که استادان مکتب را بگیرد و مطابق به روابطی که بین کشور ها است، برخورد بکند.» انتظار می رود که لوی سارنوالی، پس از بررسی چگونه گی این ماجرا، به روز یک شنبه در این باره به رسانه های جزییات بدهد. پیش از این گفته شده است که دولت ترکیه از کابل خواسته است تا بازداشت شده گان را به انقره بسپارد؛ آن هم در اوضاعی که دو کشور، هیچ توافقی در باره سپردن شهروندان شان به یک دیگر ندارند.

خبر در سایت اصلی


جنرال دوستم وارد کابل شد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

بستگان

 | 

دانش‎آموزان

 | 

مکتب‎های

 | 

افغان

 | 

ترک

 |