اگر ترامپ از تصمیم خود برگردد به خیر آمریکا است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

ارگ، جمعیت و جنبش

- افغان پی پر

ستون پنجم کجا است؟

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

افغان پی پر
یک‌شنبه 26 قوس 1396

اگر ترامپ از تصمیم خود برگردد به خیر آمریکا است

ستون پنجم کجا است؟

- افغان پی پر

ارگ، جمعیت و جنبش

- افغان پی پر
هشتگ:   

اگر

 | 

ترامپ

 | 

تصمیم

 | 

خود

 | 

برگردد

 | 

خیر

 | 

آمریکا

 |