یک آموزگار ترک مکاتب افغان ترک در بند خانگی است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

ارگ، جمعیت و جنبش

- افغان پی پر

ستون پنجم کجا است؟

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

افغان پی پر
یک‌شنبه 26 قوس 1396

یک آموزگار ترک مکاتب افغان ترک در بند خانگی است

ستون پنجم کجا است؟

- افغان پی پر

ارگ، جمعیت و جنبش

- افغان پی پر
هشتگ:   

آموزگار

 | 

ترک

 | 

مکاتب

 | 

افغان

 | 

ترک

 | 

بند

 | 

خانگی

 |