گفته های دانش چیزی غیر از یک تف سربالا نیست
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

افغان پی پر
چهارشنبه 20 جدی 1396

گفته های دانش چیزی غیر از یک تف سربالا نیست

هشتگ:   

گفته

 | 

های

 | 

دانش

 | 

چیزی

 | 

غیر

 | 

سربالا

 | 

نیست

 |