آیا دالرهای امریکا، زخم دل مردم افغانستان را دوا می کند؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

وحدت ملی در امر ملی

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

آریانا
جمعه 22 جدی 1396

آیا دالرهای امریکا، زخم دل مردم افغانستان را دوا می کند؟

آریانانیوز: اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان به دلایل بسیاری رو به وخامت نهاده است، امریکا و ناتو که خودش عامل این وضعیت است چگونه می…

خبر در سایت اصلی


وحدت ملی در امر ملی

- افغان پی پر
هشتگ:   

آیا

 | 

دالرهای

 | 

امریکا

 | 

زخم

 | 

مردم

 | 

افغانستان

 |