با تصامیم آمریکا نظم جهانی از بین می رود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

افغان پی پر
جمعه 22 جدی 1396

با تصامیم آمریکا نظم جهانی از بین می رود

هشتگ:   

تصامیم

 | 

آمریکا

 | 

نظم

 | 

جهانی

 | 

بین

 | 

رود

 |