پیامی به والی نام نهاد ارگ
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

پیامی به والی نام نهاد ارگ

هشتگ:   

پیامی

 | 

والی

 | 

نام

 | 

نهاد

 | 

ارگ

 |