راهیابی دانشجویان دانشگاه پولی تخنیک به رقابت جهانی «هولت پرایز»
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

حقایق تلخ (عکس)

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
شنبه 23 جدی 1396

راهیابی دانشجویان دانشگاه پولی تخنیک به رقابت جهانی «هولت پرایز»

چهار دانش جوی دانشگاه پولی تخنیک کابل، برای نخستین بار به بزرگترین رقابت های دانش جویان هولت پرایز راه یافته اند.
هولت پرایز، یک رقابت جهانی میان دانش جویان از صدها دانشگاه جهان است که از سوی سازمان ملل متحد و بنیاد بل کلنتون پشتیبانی می شود.
دانش جویان راه یافته در رقابت های امسال، برنامه های ابتکاری شان را در بارۀ انرژی قابل تجدید تهیه کرده اند.
آدینا فیض زاد، دانشجوی راه یافته به رقابت هولت پرایز در این باره می گوید: چهار تن عضو این گروه استیم؛ دو دخترو دو پسر. و تا اکنون کار ما گروپی بوده است.
رقابت هولت پرایز، چهار مرحله دارد؛ مرحلۀ نخست در هر دانشگاه، مرحلۀ دوم در شهر شانگهای چین، مرحلۀ سوم در لندن و مرحله نهایی در مقر سازمان ملل در نیویارک برگزار می شود.
مریم فورمولی، دانشجوی دیگری که در رقابت هولت پرایز راه یافته می افزاید: پروژه یی را که در نظر گرفته ایم، از انرژی ما می توانیم برقی را تولید کنیم که پاک باشد و محیط را نیز آلوده نسازد.
میرویس نصرت که در رأس گروه چهار نفری افغانستان در این رقابت ها قرار دارد، از ارزش مادی و معنوی این رقابت می گوید: ما می توانیم که در دانشگاه ها نیز مانند مکتب ها به

خبر در سایت اصلی


درس هایی از عاشورا

- افغان پی پر

حقایق تلخ (عکس)

- افغان پی پر

عاشورا؛ تلاقی عقل و عشق

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

راهیابی

 | 

دانشجویان

 | 

دانشگاه

 | 

پولی

 | 

تخنیک

 |