رویارویی ارگ و عطا تنک تر شده است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

رویارویی ارگ و عطا تنک تر شده است

هشتگ:   

رویارویی

 | 

ارگ

 | 

عطا

 | 

تنک

 | 

شده

 | 

است

 |