رویارویی ارگ و عطا تنک تر شده است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

رویارویی ارگ و عطا تنک تر شده است

سیلاب در شمال هند

- صدای افغان

سید در شمال هند

- صدای افغان

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

رویارویی

 | 

ارگ

 | 

عطا

 | 

تنک

 | 

شده

 | 

است

 |