سه گزینه برای عضویت در کمیسیون انتخابات پیشنهاد شده است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

رشد
شنبه 23 جدی 1396

سه گزینه برای عضویت در کمیسیون انتخابات پیشنهاد شده است


به گزارش خبرگزاری رشد، دوا خان مینه‌پال؛ معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که رهبری حکومت وحدت ملی به زودی یکی از اعضای کمیسیون انتخابات این کشور را از بین سه گزینه معرفی خواهد کرد.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

گزینه

 | 

برای

 | 

عضویت

 | 

کمیسیون

 | 

انتخابات

 |