راه بی پایان کاریابی؛ فارغان دانشگاه از نبود زمینه‌های کاری شاکی اند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

خبرگزاری جمهور
شنبه 23 جدی 1396

راه بی پایان کاریابی؛ فارغان دانشگاه از نبود زمینه‌های کاری شاکی اند

شماری از فارغان دانشگاه‌ از نبود زمینه‌های کار شکایت کرده می‌گویند که فساد و خویش خوری‌ها در حکومت، زمینه‌های کاری را از آنان گرفته است.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

راه

 | 

پایان

 | 

کاریابی

 | 

فارغان

 | 

دانشگاه

 |