آمریکا و معیارهای دوگانۀ حقوق بشر!
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
شنبه 23 جدی 1396

آمریکا و معیارهای دوگانۀ حقوق بشر!

حق تعیین سرنوشت، بهره مندی ازحقوق شهروندی یکسان، آزادی های مدنی، آزادی های مذهبی و آزادی بیان از حقوق مسلم انسان ها است و سازمان ملل نیز آنهارا به رسمیت شناخته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ای را که تمامی افراد بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی تر مذکور را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین الملل تبدیل شد.
این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل گام مهمی در راستای بهبود

خبر در سایت اصلی


سیلاب در شمال هند

- صدای افغان

سید در شمال هند

- صدای افغان

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

آمریکا

 | 

معیارهای

 | 

دوگانه

 | 

حقوق

 | 

بشر

 |