امتیازات وکلا از تفدانی پیشاوری تا کمپنی جینفر لوپز
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
شنبه 23 جدی 1396

امتیازات وکلا از تفدانی پیشاوری تا کمپنی جینفر لوپز

امتیازات وکلای پارلمانی از تفدانی اصل پیشاوری تا یک خانم از کمپنی جینفر لوپز.

کمیسیون مصونیت و امتیازات وکلا پارلمان در سال 1420 به شرح ذیل است:
ازدیاد ماهانه کریدیت موبایل برای نازدانۀ وکیل صاحبان از ده هزار افغانی به بیست هزار افغانی ( جهت سخنان عاشقانه)
- مصارف شیرچوشک و پمپر اصل جاپانی به مقدار لازم، توصیه میشود پمپرها دارای سیستم هواکش، هرکندیشن و سیستم هشداردهنده باشد تا در مقابل باد صادره از طفلک وکیل صاحبان قیودات نمبر یک در کشور اجرآات شود
- خرید یک خانه در دُبی و برای خانم سوم وکیل صاحب یک خانه در شیرپور خریده شود و برای محافظت از شبه خانم دیگر سه محافظ با معاشات کافی در نظر گرفته شود.
- مصارف نسوار سبز وطنی با کیفیت مرغوب روزانه برای میمهمانان وکلای پارلمان خریداری شود، تفدانی های اصل پیشاوری با ساخت مارک سیانگ کیانگ چین نیز خریداری شود.
- روزانه به مقدار لازم ساجق و پاپور و ترشک به اطفال بی نام و نشان بازمانده از تخریبات اتمی وکلا جهت کمک های عام المنفعه خریداری شده و ثواب آن را نثار روح آیندۀ وکلا در AIB بانک ذخیره نمایند.
- هزینۀ حمام عمومی بصورت هفتگی در حمام مامور عبدل

خبر در سایت اصلی


سیلاب در شمال هند

- صدای افغان

سید در شمال هند

- صدای افغان

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

امتیازات

 | 

وکلا

 | 

تفدانی

 | 

پیشاوری

 | 

کمپنی

 |