حفیظ الله هاشمی به حیث عضو تازۀ کمیسیون انتخابات برگزیده شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

طلوع
شنبه 23 جدی 1396

حفیظ الله هاشمی به حیث عضو تازۀ کمیسیون انتخابات برگزیده شد

حفیظ الله هاشمی به حیث عضو تازۀ کمیسیون انتخابات برگزیده شد Rajab.Taieb شنبه, 01/13/2018 - 18:05 Author گلاب الدین غبار افغانستان ریاست جمهوری می گوید که رهبران حکومت، از میان سه نامزد برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی کمیتۀ گزینش به حکومت معرفی شده بوند، سید حفیظ الله هاشمی را به حیث کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده اند. کمیتۀ گزینش، از میان ده ها تن که برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات داووطلب شده بودند، نام سید حفیظ الله هاشمی، رییس دبیرخانۀ مجلس سنا، اول الرحمن رودوال، رییس ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات و عبدلقادر زازی وطن دوست، دبیر مجلس نماینده گان را به ریاست جمهوری فرستاد. نزدیک به دوماه پیش، هنگامی که رییس جمهور در فرمانی نجیب الله احمدزی را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات برطرف کرد، از آن زمان تاکنون پست وی از سوی سرپرست اداره می شد و یک عضو کمیسیون انتخابات کم بود. پس از انتقادهای زیاد، رییس جمهور فرمان داد تا کمیتۀ گزینش کارش را آغاز کند و عضو کمبود کمیسیون انتخابات را برگزیند. نهادهای ناظر انتخابات می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پیش رو فرصت اندکی دارند و باید برای برگزاری یک انتخابات شفاف و در زمان از پیش تعیین شده، آماده گی کامل داشته باشد.

خبر در سایت اصلی


سیلاب در شمال هند

- صدای افغان

سید در شمال هند

- صدای افغان

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

حفیظ

 | 

الله

 | 

هاشمی

 | 

حیث

 | 

عضو

 | 

تازه

 | 

کمیسیون

 |