با ورورد اسراییل، یا هند یا ایران؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

با ورورد اسراییل، یا هند یا ایران؟

هشتگ:   

ورورد

 | 

اسراییل

 | 

هند

 | 

ایران

 |