چگونه هند و اسراییل بهم نزدیک شدند؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

چگونه هند و اسراییل بهم نزدیک شدند؟

هشتگ:   

چگونه

 | 

هند

 | 

اسراییل

 | 

بهم

 | 

نزدیک

 | 

شدند

 |