اختلاف پاکستان و آمریکا واقعی نیست
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

افغان پی پر
شنبه 23 جدی 1396

اختلاف پاکستان و آمریکا واقعی نیست

هشتگ:   

اختلاف

 | 

پاکستان

 | 

آمریکا

 | 

واقعی

 | 

نیست

 |