آیا دوستم از پشت به جنرالان مردم شمال خنجر خواهد زد؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

آیا دوستم از پشت به جنرالان مردم شمال خنجر خواهد زد؟

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

آیا

 | 

دوستم

 | 

پشت

 | 

جنرالان

 | 

مردم

 | 

شمال

 | 

خنجر

 |